Aktuálně 2017

Kompetenční a koordinační záchranářské centrum ve Furt im Waldu bylo otevřeno

Za přítomnosti nejvyšších bavorských představitelů i zástupců z Plzeňského kraje bylo ve středu 26. července 2017 ve 14 hodin slavnostně otevřeno Kompetenční a koordinační centrum pro přeshraniční zdravotnickou záchrannou službu ve Furth im Waldu, které je oddělením záchranné služby zemského Bavorského červeného kříže.

Otevření centra se zúčastnila celá plejáda významných osobností, jako prezident Bavorského červeného kříže (BRK) Theo Zellner či bavorský ministr vnitra Joachim Herrmann. Za českou stranu nechyběli například krajská radní pro zdravotnictví Milena Stárková, ředitel Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje Pavel Hrdlička, děkanka Fakulty zdravotnických studií ZČU Ilona Mauritzová nebo Jan Karásek, vedoucí odboru zdravotnictví KÚ PK. Výstavba centra je dílem mezinárodního projektu Koncept koordinace a realizace přeshraniční spolupráce zdravotnických záchranných služeb. Jeho základní myšlenkou je dosažení trvalé spolupráce záchranných zdravotnických služeb Bavorska a Plzeňského, Karlovarského a Jihočeského kraje. Koordinátorem přípravy celého projektu byla právě Fakulta zdravotnických studií ZČU, předkladatelem projektu Bavorský červený kříž a klíčovým subjektem za českou stranu Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje.

„Bavorský červený kříž na jedné straně hranice a Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje na druhé straně hranice zajišťují záchrannou zdravotnickou službu v příhraničním regionu, která sahá vždy až k dané hranici. Cílem našeho projektu je zpřesnit podmínky pro realizaci prakticky použitelné, rutinně využívané a legislativou podpořené strukturované přeshraniční spolupráce záchranných služeb obou zúčastněných zemí. Až do současnosti jsme se bavili zejména v teoretické rovině, dneškem vstupujeme do praxe,“ prohlásil hlavní řešitel projektu za FZS ZČU Lukáš Bolek.

„Jsem ráda, že zdravotnická záchranná služba udělala další krok, aby mohla fungovat bez ohledu na hranice,“ uvedla krajská radní Milena Stárková. „Už dnes je jasné, že budeme muset společně čelit jak běžným zdravotním komplikacím občanů obou zemí, tak dalším problémům, jako jsou přírodní katastrofy nebo migrace,“ dodala Stárková.
Bavorský ministr vnitra Joachim Herrmann pak uvedl, že zdravotničtí záchranáři a profesionální i dobrovolní hasiči do projektu vložili nejen finanční prostředky, ale zejména své srdce. V závěru slavnostního aktu objektu i lidem v něm pracujícím požehnal katolický kněz. Nové centrum bude zároveň sloužit jako výjezdová základna záchranné služby BRK, hasičů a jako vzdělávací středisko pro německé i české záchranáře.

Furth 1  Furth 2  Furth 4

Furth 5  Furth 6  Furth 7

Furth 8  GU RU 

Text a foto: Vítězslav Sladký