Indikace k zásahu letecké záchranné služby

Traumata

  • Dopravní nehody s větším počtem zraněných.
  • Osoby zasažené vozidlem v rychlosti nad 35 km/hod. Přejetí dopravním prostředkem.
  • Katapultáž z vozidla.
  • Vyprošťování z vozidla.
  • Smrt spolujezdce v dopravním prostředku.
  • Pády z výšky 6 a více metrů.
  • Podezření na poranění páteře.
  • Tonutí.

Neúrazové stavy

  • Všechny život ohrožující stavy indikované k výjezdu zdravotnické záchranné služby při předpokladu rychlejšího dosažení pacienta vrtulníkem a nebezpečí z prodlení (bezvědomí, zástava oběhu, tepenné krvácení apod).
  • Těžko dostupný terén pro pozemní posádku zdravotnické záchranné služby.