Úhrada za zdravotní péči

Jak postupovat při úhradě závazku k ZZSPk :
Obdržel jsem oprávněnou výzvu ZZSPk k úhradě svého závazku za mně poskytnutou zdravotní péči (např. fakturu pro samoplátce nebo urgenci úhrady dluhu za poplatky LPS).
Jakým způsobem mohu tento závazek uhradit?

  1. Bankovním převodem z ČR: číslo účtu 772 559 293/0300
  2. Bankovním převodem ze zahraničí: IBAN CZ06 0300 0000 0007 7255 9293, ČSOB, Americká 2487/60, Plzeň, BIC: CEKOCZPP
  3. Poštovní poukázkou na adresu: Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, p.o., Klatovská tř. 2960/200i, 301 00 Plzeň
  4. Osobně v sídle ZZS Pk: Klatovská 2960/200i, 301 00 Plzeň (areál bývalých kasáren Bory-konečná tramvaje č. 4), pokladní hodiny 6:00-14:30 hod (jen pracovní dny)

Při bezhotovostní úhradě prosím uvádějte variabilní symbol (např. číslo faktury nebo den návštěvy LPS) a do zprávy pro příjemce napište své jméno a příjmení.

Napište nám