Jak volat záchrannou službu

V případě akutního ohrožení života volejte bezplatně tísňovou linku Zdravotnické záchranné služby - číslo 155. Mluvte prosím, pokud možno klidně, věcně a sdělte potřebné informace, zejména:

Co se přesně stalo

Kolik je postižených

Jaký je stav postiženého (vědomí, dýchání, ...)

Jméno nebo přibližný věk postiženého

Kde se postižený nachází (ve kterém městě, ulici, číslo domu, patro, označení na zvonku; při dopravních nehodách a jiných událostech mimo obydlenou oblast co nejvíce upřesněte číslo silnice, kilometrovník na dálnici, směr na sousední obec, nápadný orientační bod v blízkém okolí atp.)

Kdo volá

Pokud operátor/operátorka rozhodne, že je k zásahu nutný a vrtulník zeptá se Vás, je-li v blízkosti prostor k přistání (rovná plocha o rozloze 30 x 30 metrů, musí bez stromů, drátů elektrického vedení apod.).

Dále Vás vyzve, abyste na okraji vytypované plochy mávali viditelným předmětem. Jakmile vrtulník uvidíte přilétat, mávejte (použijte nejlépe – tričko, ručník, prostěradlo...).

Nemějte obavy, že na něco zapomenete, zkušení operátoři, se Vás zeptají na vše potřebné. Hovor ukončujte až po operátorovi.

Budete-li vyzváni, abyste nezavěšovali, zůstaňte na telefonu a vyčkejte na navázání dalšího kontaktu (hluché místo, kdy operátor řeší Vaši událost, která se jeví jako ukončený hovor).

Naučte se u Vašeho mobilního telefonu zapínat tzv. handsfree (v překladu - volné ruce). Právě pro případy, kdy budete potřebovat v poskytování první pomoci obě ruce volné. Operátoři Vás budou na tísňové lince 155 vyzývat k poskytování první pomoci nebo neodkladné resuscitace, do příjezdu profesionálního týmu ZZS.

Voláte-li z mobilního telefonu, nechte jej zapnutý, aby se Vás operátoři mohli v případě jakýchkoliv nejasností nebo komplikací dovolat zpět.