Zdravotnické operační středisko

os 1Zdravotnickou záchrannou službu v Plzeňském kraji centrálně koordinuje zdravotnické operační středisko se sídlem v Plzni. Řídí práci všech výjezdových skupin v celém kraji.

Krajské operační středisko vyhodnocuje denně přibližně 1200 volání. V rámci IZS (integrovaného záchranného systému) se spolupodílí na likvidaci následků mimořádných událostí na území Plzeňského kraje. Operační středisko je vybaveno nejmodernějšími technologiemi pro operační řízení zdravotnických záchranných složek. Nové technologie operátorům umožňují výběr adekvátních sil a prostředků podle typu, rozsahu a místa události.

Operátoři, kteří obsluhují tísňovou linku a vysílají výjezdové skupiny, jsou všichni se středním zdravotnickým vzděláním a doplňují si kvalifikaci tak, aby dosáhli nejvyšší možné vzdělání v intenzivní péči. Jedná se tedy o vyškolené odborníky a jejich hlavním úkolem je účinně poradit volajícímu tak, aby se optimálně překlenula doba než na místo události dojede výjezdová skupina. Zároveň operátoři rozhodují jakou výjezdovou skupinu s jakým vybavením na místo události vyšlou. Jedná se o nárazovou, náročnou a vysoce stresující činnost.

Zdravotnické operační středisko v Plzni přijímá a vyhodnocuje tísňové volání na telefonní lince 155 z pevné sítě a z mobilních sítí celého Plzeňského kraje.