Výjezdové základny

ZZS Pk v současné době zajišťuje přednemocniční neodkladnou péči (PNP) pomocí 23 výjezdových základen (VZ) (stav ke dni 17. 10. 2017).

 

Vysvětlivky

  • Rychlá lékařská pomoc (RV – 2 členná výjezdová skupina – lékař + záchranář)
  • Rychlá zdravotnická pomoc (ve výjezdové skupině není přítomen lékař)
  • Letecká záchranná služba

Poznámky

Stanoviště CLZS na letišti v Líních u Plzně a Zdravotní, dopravní a záchranná služba Roman Cipra jsou zcela samostatné, organizačně nespadají pod ZZS Pk.