Historie ZZS - Domažlice a Bělá nad Radbuzou

Záchranná služba v Domažlicích zahájila svoji činnost v roce 1988 pod křídly domažlické nemocnice.

 Prvním vozem byla Latvia ruského provedení, která byla zvenčí i zevnitř svépomocí upravena pro potřeby záchranářů. Posádku tvořil lékař z nemocnice, sestra z oddělení ARO, sanitář a řidič. Řidiči byli dva, střídali se ve 14-denních turnusech na voze ZZS a sanitním voze S 1203 pro DRNR, provoz záchranky byl pouze v pracovních dnech od 7.00 do 15.30.
V roce 1990 posílil vozový park sanitní vůz Mercedes a vznikla druhá posádka.
Záchranáři sloužili 24 hodin denně. Po pár letech terénní Mercedes doplnil skříňový Mercedes. Dalším vozem v záchranářských službách byl VolkswagenTransporter.

 1. 10. 2000 se ze Záchranné služby Domažlice, spravované domažlickou nemocnicí, stává samostatný subjekt - Záchranná a dopravní zdravotnická služba Domažlice, zřizovaná zpočátku okresním a pak krajským úřadem.
Na záchrance začalo sloužit 14 lékařů, z toho dva kmenoví, ostatní jako externisté, 6 zdravotních sester, 5 sanitářů a 4 řidiči záchranáři. V této době byl zajišťován provoz jedné posádky RLP 24 hodin denně, provoz druhé posádky RLP v pracovní dny od 7.00 do 15.30 hodin, provoz LSPP v Domažlicích a Horšovském Týně a provoz 14 vozů DRNR v našem regionu.

 V červenci 2001 řady lékařů posílil nový lékař, týž rok byl uveden do provozu nový sanitní vůz WV Transporter.

 Od ledna 2002 začalo budování nového výjezdového stanoviště v Bělé nad Radbuzou včetně zaškolení nových pracovníků. Provoz zde začal 1.4.2002 v režimu RZP od 7.00 do 15.30 hodin pouze v pracovní dny. Přítomnost lékaře byla zajištěna setkávacím systémem Rendez - Vous (RV) ze základny v Domažlicích. Od 15. 7. 2002 byl pro posádku v Bělé zahájen nepřetržitý čtyřiadvacetihodinový provoz.

 1. 4. 2003 byl z ekonomických důvodů úplně ukončen provoz LSPP v Horšovském Týně a omezení rozsahu LSPP v Domažlicích v době od 22.00 do 7.00 hodin v pracovní dny.

 V červnu 2003 a září 2004 nastoupily do záchranářských řad další dvě lékařky.
Průběžně od roku 2000 byla prováděna rekonstrukce budovy ZDZS v areálu nemocnice, ze skladových prostor vznikly místnosti pro záchranáře a kancelář vrchní sestry. Z části dílen vznikla další místnost – učebna. V září 2002 proběhla plynofikace objektu a o rok později úplná rekonstrukce zdravotnického operačního střediska.

 Od 1. 7. 2005 se ZDZS v Domažlicích začlenila pod vedení Záchranné služby Plzeňského kraje.

 V roce 2008 se vypisuje výběrové řízení na rekonstrukci budovy Záchranné služby a výstavbu moderních garáží. Stavba je ukončena v roce 2010, je předána do užívání nová budova se zázemím, kancelářemi, šatnami a místností pro LSPP.

images/foto1_s.jpg  images/foto4s.jpg  images/foto5s.jpg

 Od října 2009 ukončil práci dispečink Domažlice a tísňová linka 155 přechází pod Operační středisko Plzeň. Výzvy výjezdové skupině místo do vysílaček přicházejí na mobilní telefony, GPS do aut a na počítače díky speciálnímu výjezdovému programu. Dispečink Domažlice zůstává jen pro DRNR. Organizaci převozu pacientů zajišťovali dvě stálé dispečerky, tři externí a 12 řidičů.
Zdravotnickou dopravní službu v té době zajišťovalo 11 vozů VW Transporter a dva nové Mercedesy.
Na výjezdovém stanovišti Domažlice a Bělá nad Radbuzou pracovalo 19 sester a záchranářů, 6 řidičů, 3 kmenoví lékaři a 7 externích lékařů. Provoz v Domažlicích byl zajištěn jednou posádkou RLP (posádka s lékařem) a jednou posádkou RZP (posádka bez lékaře). V Bělé nad Radbuzou fungovala stále jedna RZP. Později se na výjezdovém stanovišti v Domažlicích přešlo na systém Rendez-vous (RV), kdy lékař spolu s řidičem – záchranářem vyjíždí v případě vysoké naléhavosti k pacientovi „malým“ vozem, čímž se zefektivnila dostupnost lékaře. Provoz RZP byl zajištěn vozy VW Transporter a pro RV bylo využíváno vozidlo Nissan Patrol.

 V roce 2016 došlo k reorganizaci celé ZZS PK. Došlo ke sloučení původních okresních výjezdových stanovišť do větších celků výjezdových oblastní. Domažlický okres se sloučil s Tachovským a vznikla Výjezdová oblast Západ, která nyní zahrnuje výjezdové základny Tachov, Planá, Bor u Tachova, Stříbro, Konstantinovy Lázně, Domažlice a Bělá nad Radbuzou.

 Další organizační změnou bylo od 1.3.2019 odloučení DZS ( Dopravní zdravotnická služba – převozové sanitky). Její správu a organizaci přebírá Domažlická nemocnice a.s.. Dispečink DZS i samotní zaměstnanci nadále zůstávají v objektu ZZS.

 Na výjezdovém stanovišti Domažlice a Bělá nad Radbuzou nyní pracuje 18 sester a záchranářů, 17 řidičů- záchranářů, 7 kmenových lékařů na plný či částečný úvazek.
Během času došlo k obměně vozového parku. VZ Domažlice a Bělá n. R. disponuje těmito vozy: v ostrém provozu jsou využívány vozy Mercedes- Benz Sprinter, VW Crafter a v roce 2020 přibyla Škoda Kodiaq jako vozidlo RV. K našim záložním vozidlům patří Mercedes – Benz Sprinter, VW Transporter a vozidlo Škoda Yeti.

auto  auto1  auto2  auto3  auto4

 Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci a častému transportu pacientů s podezřením nebo potvrzeným onemocněním SARS - COVID 19 disponuje naše stanoviště i s plně vybaveným vozem VW Transporter, který je určen pouze k transportu těchto pacientů.

 Naše výjezdové skupiny by se často neobešly bez pomoci dalších složek IZS, ať již Policie ČR či Hasičského záchranného sboru, kterým tímto patří velký dík!