logo IROP

• Registrační číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_120/0016438
• Rozpočet projektu: 95 mil. Kč z toho částka dotace: 85,5 mil. Kč
• Výzva: č. 97 „INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM – ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY KRAJŮ“ z Integrovaného regionálního operačního programu

ZZS při transportu pacientů a osob s podezřením na nákazu přichází do bezprostředního styku s nemocnými osobami COVID-19 i kontaminovanými prostory. Jednotky musí být řádně vybaveny specializovanou technikou, věcnými a ochrannými prostředky, včetně bezpečného a kapacitně odpovídajícího zázemí, odolného změnám klimatických podmínek, které umožní odpovídající péči o zásahovou techniku a vytvoří podmínky pro činnost ZZS.

Projekt reaguje na tyto potřeby, jeho hlavním cílem je posílení odolnosti, vybavenosti a připravenosti Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje jako základní složky integrovaného záchranného systému (IZS) tak, aby mohla lépe reagovat na dopady krize související s pandemií COVID-19.

K naplnění tohoto cíle vedou dvě aktivity projektu:

Aktivita A: Posílení vybavení základních složek IZS technikou, věcnými a ochrannými prostředky – V rámci této aktivity bude výsledkem pořízení specializované zdravotnické techniky pro výkon činnosti ZS IZS v okresech Tachov, Domažlice a Klatovy pro řešení mimořádných událostí a krizových stavů. Pořízeno bude 21 sanitních vozidel a jejich vybavení.

Aktivita B: Stanice základních složek IZS – V rámci této aktivity bude výsledkem rekonstrukce vč. pořízení technického a technologického vybavení objektů výjezdových základen v Domažlicích a v Plané.

Tyto aktivity budou realizovány s cílem dovybavit a vylepšit výjezdové základny pro případ dalších vln pandemie či dalších obdobných mimořádných událostí a krizových situací.


Projekt „Rekonstrukce a modernizace výjezdových základen v příhraničí PK“ je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19. Struktura financování je 85% z Evropské unie, 5% ze státního rozpočtu a 10% z rozpočtu žadatele.

Napište nám