O projektu

Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje (ZZSPk) byla v letošním roce 2016 oslovena firmou Zentiva, která pořádá vzdělávací projekt „První pomoc pro prvňáčky“ realizující se v různých krajích České republiky. A proto tedy v Plzeňském kraji projekt startuje dne 1. září 2016 za podpory ředitele ZZSPk MUDr. Pavla Hrdličky a pod záštitou hejtmana Plzeňského kraje pana Václava Šlajse.

Jedná se o významnou edukační akci rozsáhlého charakteru, která bude probíhat průběžně celý školní rok 2016/2017, kdy cílovou skupinou jsou, jak už z názvu projektu vyplývá, žáci prvních tříd základních škol.

Cílem projektu je seznámit malé žáčky se základními zásadami poskytování první pomoci a to zejména v situacích, které člověka bezprostředně ohrožují na životě.

Organizací akce je pověřeno Vzdělávací výcvikové středisko ZZSPk, které zajistí zkušené lektory z řad výjezdových záchranářů ZZSPk. Z každé výjezdové oblasti bude zvoleno 4-5 lektorů, kteří povedou výukové kurzy průběžně celý školní rok.

Převzetí záštity - ZZSPk - První pomoc pro prvňáčky