Ukázky kurzů z jiných krajů

Loňský školní rok firma Zentiva oslovila Zdravotnickou záchranou službu Jihomoravského kraje, kdy bylo proškoleno cca 260 tříd, což je zhruba 6 500 prvňáků.

Pilotním projekt však startoval v kraji Středočeském v roce 2014/2015, taktéž ve spolupráci s tamní Zdravotnickou záchranou službou. Kurzem prošlo na 287 tříd, čili celkem 7175 prvňáků.

Reakce a názory ze středočeského kraje

„Vzdělávání dětí je jednou ze základních povinností naší společnosti. Jsem rád, když velké firmy jako Zentiva investují svoji energii i nemalé peníze do podobných prospěšných činností. Navíc nemůžu vyloučit, že i já sám budu někdy potřebovat první pomoc, třeba i od školáčků.“ (Miloš Petera, hejtman Středočeského kraje)

„Z praxe víme, že je lepší s výukou první pomoci začít co nejdříve. Děti jsou zvídavé a dobře si nové informace pamatují. Navíc nejsou zatížené starými pravidly jako většina dospělých.“ (Martin Houdek, ředitel ZZS Středočeského kraje)

„Kurz byl zážitkem i pro mě – vtipný, poučný a užitečný. V osnovách sice výuku první pomoci máme, ale nejsem lékař a velmi jsem uvítala, že děti mohly dostat informace přímo z první ruky.“ (Iva Beznosková, učitelka ZŠ)

„Moc bych touto cestou chtěla poděkovat. Přednášky byly úžasné a děti velmi zaujaly. Nápad pořádat pro nejmenší školáčky přednášky na toto téma byl geniální. Chtěla bych všem organizátorům za nápad i realizaci strašně moc poděkovat. Doufám, že dobré nápady nezapadnou, a příští rok se budeme těšit na shledanou.“ (Alena Kittelová , učitelka ZŠ)

pppp 1
pppp 2
pppp 3