Výjezdové základny

ZZS Pk v současné době zajišťuje přednemocniční neodkladnou péči (PNP) pomocí 23 výjezdových základen (VZ) (stav ke dni 17. 10. 2017).

 

Vysvětlivky

  • Rychlá lékařská pomoc (RV – 2 členná posádka – lékař + řidič)
  • Rychlá zdravotnická pomoc (v posádce není přítomen lékař)
  • Letecká záchranná služba
  • Doprava raněných, nemocných a rodiček

Poznámky

DZS Přeštice s.r.o., stanoviště CLZS na letišti v Líních u Plzně a Zdravotní, dopravní a záchranná služba Roman Cipra jsou zcela samostatné, organizačně nespadají pod ZZS Pk.