Z historie ZZS Tachov

 Počátek Zdravotnické záchranné služby v Tachově se datuje k 1. červnu 2003, kdy po uzavření nemocnice v Plané u Mariánských Lázní (r. 2002) byla budově tachovské polikliniky zřízena výjezdová základna skupiny RZP.

Vedoucím lékařem této základny byl MUDr. Bronislav Dvořák, další personál čítal 5 výjezdových sester a 5 řidičů. Výjezdovým vozidlem se stal VW Transporter T4. V počátcích funguje spolupráce s LPS a obvodními lékaři z místní polikliniky.

1. 1. 2004 –zřizovatelem ZZS Pk se stává Plzeňský kraj

1. 9. 2009 – stěhování do nově zrekonstruované budovy ZZS Pk v ul. Sokolovská, která je převzata po Správě a údržbě silnic. Začínají fungovat dvě výjezdové skupiny – původní RZP spolu s RLP (přesunuta z Plané u Mariánských Lázní). Vozový park zahrnuje 2 x VW Transporter T5, záložní vozidlo VW Transporter T4 a referentské vozidlo Škoda Octavia. Do provozu je postupně uváděn nový software SOS. Vedoucím lékařem oblasti Tachov byl v té době MUDr. Karel Lysý, vedoucí sestrou Simona Kaštylová a vedoucím řidičem Vincenc Kaštyl. Neustále narůstá počet výjezdů obou typů výjezdových skupin, specifikem oblasti jsou dlouhé transporty pacientů do nemocnic ve Stodě a Plzni z důvodu chybějící nemocnice v oblasti.

1. 10. 2012 – se nově přechází na tzv. RV (Rendez - Vous) systém, pořízeno vozidlo Škoda Yeti, jehož výjezdová skupina je tříčlenná (lékař, sestra, řidič). V případě potřeby (dle pokynu ZOS Plzeň) výjezdová skupina RV funguje současně jako skupina RLP na vozidle VW Transporter T5.

1. 7. 2015 – dochází k reorganizaci v rámci ZZS Pk a vytvoření nové oblasti „Západ“, pod kterou spadají základny v Konstantinových Lázních, Plané, Stříbře, Tachově, Bělé nad Radbuzou a Domažlic. Vedoucím lékařem oblasti je jmenován MUDr. Ing. Robin Šín, MBA, vedoucí sestrou Lucie Čejková a vedoucím řidičem Martin Tomášek. Na výjezdové základně v Tachově přebírá funkci staniční sestry Jiřina Deverová.

1. 2. 2016 – reorganizace z důvodu otevření zcela nové výjezdové základny v Boru, kam přešlo z Tachova 5 sester a záchranářů. Nově na základně funguje již standardní dvoučlenná RV výjezdová skupina, tj. lékař a záchranář. Do provozu je uvedeno nové výjezdové vozidlo pro skupinu RZP Mercedes Benz Genios Sprinter 4x4. Nadále kontinuálně narůstá počet výjezdů.

1. 3. 2016 – na VZ Tachov je umístěno vozidlo GAZ Gazterra ECO pro mimořádné události, plně vybavené pro likvidaci následků hromadného neštěstí. Další novinkou z konce roku 2016 je pořízení nového výjezdového vozidla pro RV skupinu Škoda Octavia combi III ve verzi Scout.

 Všichni zaměstnanci prochází pravidelnými interními školeními, účastní se i externích odborných sympozií a kongresů či pokračují ve studiích na vysokých školách. Jen tak lze udržet krok s rozvojem zdravotnické techniky i novými poznatky v oblasti medicíny. V každém případě si mohou být pacienti jistí, že po vytočení tísňové linky 155 se jim dostane rychlé a profesionální pomoci.

poliklinika tachov  vz tachov nova budova  vz tachov nove garaze