Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje
pořádá odbornou konferenci

Plzeňské dny urgentní medicíny 2018

Ve dnech 15. — 16. února 2018

Parkhotel Congress Center Plzeň