Vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovní pozice "vedoucí operátor/ka zdravotnického operačního střediska" s nástupem do funkce k 1.7.2016.

Celý článek

Výběrové řízení na obsazení pozice PRIMÁŘ(KA) s nástupem do funkce od 1. 7. 2015.
Výběrové řízení na obsazení pozice VEDOUCÍ VZDĚLÁVACÍHO A VÝCVIKOVÉHO STŘEDISKA s nástupem do funkce 1. 7. 2015.
Výběrové řízení na obsazení pozice VEDOUCÍ LÉKAŘ(KA) VÝJEZDOVÉ OBLASTI KLATOVY s nástupem do funkce od 1. 7. 2015.
Výběrové řízení na obsazení pozice VEDOUCÍ LÉKAŘ(KA) VÝJEZDOVÉ OBLASTI PLZEŇ - MĚSTO s nástupem do funkce od 1. 7. 2015.
Výběrové řízení na obsazení pozice VEDOUCÍ LÉKAŘ(KA) VÝJEZDOVÉ OBLASTI PLZEŇ - VENKOV s nástupem do funkce od 1. 7. 2015.
Výběrové řízení na obsazení pozice VEDOUCÍ LÉKAŘ(KA) VÝJEZDOVÉ OBLASTI ZÁPAD s nástupem do funkce od 1. 7. 2015.
Výběrové řízení na obsazení pozice VEDOUCÍ LÉKAŘ(KA) ZDRAVOTNICKÉHO OPERAČNÍHO STŘEDISKA s nástupem do funkce 1. 7. 2015.
Výběrové řízení na obsazení pozice VEDOUCÍ OPERÁTOR(KA) ZDRAVOTNICKÉHO OPERAČNÍHO STŘEDISKA s nástupem do funkce 1. 7. 2015.
Výběrové řízení na obsazení pozice VEDOUCÍ SESTRA VÝJEZDOVÉ OBLASTI KLATOVY s nástupem do funkce 1. 7. 2015.
Výběrové řízení na obsazení pozice VEDOUCÍ SESTRA VÝJEZDOVÉ OBLASTI PLZEŇ - MĚSTO s nástupem do funkce 1. 7. 2015.
Výběrové řízení na obsazení pozice VEDOUCÍ SESTRA VÝJEZDOVÉ OBLASTI PLZEŇ - VENKOV s nástupem do funkce 1. 7. 2015.
Výběrové řízení na obsazení pozice VEDOUCÍ SESTRA VÝJEZDOVÉ OBLASTI ZÁPAD s nástupem do funkce 1. 7. 2015.
Výběrové řízení na obsazení pozice VEDOUCÍ ŘIDIČ VÝJEZDOVÉ OBLASTI KLATOVY s nástupem do funkce 1. 7. 2015.
Výběrové řízení na obsazení pozice VEDOUCÍ ŘIDIČ VÝJEZDOVÉ OBLASTI PLZEŇ - MĚSTO s nástupem do funkce 1. 7. 2015.
Výběrové řízení na obsazení pozice VEDOUCÍ ŘIDIČ VÝJEZDOVÉ OBLASTI PLZEŇ - VENKOV s nástupem do funkce 1. 7. 2015.
Výběrové řízení na obsazení pozice VEDOUCÍ ŘIDIČ VÝJEZDOVÉ OBLASTI ZÁPAD s nástupem do funkce 1. 7. 2015.

 

Pro informaci!!!

Nemocnice Sušice o.p.s. vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice VEDOUCÍ LÉKAŘ/LÉKAŘKA ZZS pro základny Sušice a Modrava Sušice a Modrava.

 

 

 

Ředitel Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje, příspěvková organizace, vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice: vedoucí úseku dopravy.

 

Požadavky: středoškolské vzdělání, minimálně 2 roky praxe v autodopravě, velmi dobré organizační a komunikační schopnosti. Přihláška musí obsahovat název funkce a zařízení, v němž má být funkce vykonávána, datum a vlastnoruční podpis.

K přihlášce musí být doloženy tyto doklady: strukturovaný profesní životopis, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců, zdravotní způsobilost, jedna reference z oboru.

Kontakt: přihlášku a výše uvedené doklady zašlete do 31. října 2014 na adresu Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, Klatovská 2960/200i, PSČ 301 00, Plzeň, sekretariát s označením obálky „Neotevírat” – Výběrové řízení.

Termín výběrového řízení: výběrové řízení proběhne dne 3. listopadu 2014 od 9:00 v kanceláři ředitele ZZS Plzeňského kraje, Klatovská třída 2960/200i, Plzeň.    

V souladu s vyhláškou 186/2009 Sb. uskutečňujeme výběrové řízení na 14 rezidenčních míst pro zdravotnické záchranáře v oboru specializačního vzdělávání Urgentní medicína.

Výběrové řízení proběhne dne 27. 8. 2014 od 9:00 v učebně vzdělávacího centra ZZS Plzeňského kraje, Klatovská třída 2960/200i, Plzeň. Lhůta pro podání přihlášek je do 21. 8. 2014.

Místo pro podání přihlášek:

1. Písemně na adresu:

Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje

Klatovská třída 2960/200i

301 00 Plzeň

 

Osobně:

Sekretariát - podatelna ZZSPK

Klatovská třída 2960/200i, 1. patro

301 00 Plzeň

s označením Vzdělávací centrum

 

Seznam dokladů:

 • Přihláška do výběrového řízení
 • Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání, který nesmí být starší 3 měsíců (nedokládají zaměstnanci ZZSPK )
 • Výpis z rejstříku trestů, který nesmí být starší 3 měsíců (nedokládají zaměstnanci ZZSPK)
 • Osobní dotazník, včetně průběhu dosavadního zaměstnání
 • Neověřenou kopii dokladu potvrzujícího získání odborné způsobilosti
 • Potvrzení o zařazení do specializačního vzdělávání
 • Kopie dokladů vycházející z nepovinných kritérií pro hodnocení uchazečů výběrového řízení
 • Řidičský průkaz (nedokládají zaměstnanci ZZSPK)

Přihlášku, osobní dotazník, včetně formuláře průběhu dosavadního zaměstnání, naleznete ke stažení na webových stránkách: http://www.mzcr.cz/dokumenty/vyhlaska-c-sb_2312_968_3.html .

 

Způsob hodnocení výběrového řízení.

 • Uchazeči jsou vybráni podle počtu získaných bodů.
 • Maximální počet bodů je: 95
 • Minimální počet bodů je: 35.

 
Kritéria pro hodnocení uchazečů výběrového řízení:

Povinná

Teoretické znalosti (zajištění dýchacích cest, zajištění přístupu do krevního oběhu, KPR, EKG, farmakologie, legislativa, odborný test) 15 bodů      
Praktické dovednosti (modelová simulace) 15 bodů
Praktické dovednosti v rámci problematiky medicíny katastrof a krizové připravenosti 10 bodů
Motivační pohovor, vize pro uplatnění zdravotnického záchranáře v oboru Urgentní medicína 10 bodů

Nepovinná (body navíc)

Státní jazyková zkouška nebo jiná odpovídající jazyková zkouška 5 bodů      
Prohlubování kvalifikace po získání odborné způsobilosti v ČR (VOŠ, VŠ, certifikované kurzy, specializační vzdělávání) 5 bodů
Výzkumná a projektová činnost (autor, spoluautor) 5 bodů
Prohlubování kvalifikace po získání odborné způsobilosti a dlouhodobé stáže v zahraničí 10 bodů
Manažerská praxe (vedoucí pozice, inspektor provozu, staniční sestra, vedoucí záchranář oblasti apod.) 10 bodů
Pedagogická činnost v rámci vzdělávání oboru 10 bodů

Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace, vyhlašuje výběrové řízení na místo vedoucího lékaře oblasti Plzeň-jih.

Celý článek