Aktuálně 2019

Projekt FIRST RESPONDER

Projekt FIRST RESPONDER se v Plzeňském kraji v lednu roku 2020 otevře široké veřejnosti.

 Dlouho a pečlivě připravovaný projekt dobrovolné spolupráce při poskytování neodkladné první pomoci na vyžádání se blíží do finále.
Dosud se do systému First responder (FR) začlenili zaměstnanci zdravotnické záchranné služby dále jen (ZZS PK) a členové různých složek integrovaného záchranného systému (IZS), nyní jsou již školitelé z Výcvikového a vzdělávacího střediska Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje (VVS ZZS PK) připraveni přizvat dobrovolníky z řad široké veřejnosti, kteří mají zájem stát se FIRST RESPONDEREM. Smyslem programu FR je začlenit laickou veřejnost, žijící v odlehlejších oblastech kraje do záchranného řetězce, s cílem zvýšit šance na přežití postiženého člověka, který bojuje o život.
„Odměnou je zachráněný lidský život „
Aktivování FR je realizováno prostřednictvím mobilní aplikace. Systém automaticky vyhledává FR nacházejícího se v okolí události s život ohrožujícím stavem a následně jej na místo naviguje. Zde FR poskytuje kvalifikovanou pomoc před příjezdem zdravotnické záchranné služby.
 JAK SE STÁT FIRST RESPONDEREM?
Máte chuť, odhodlání i odvahu, umíte zachovat chladnou hlavu a rychle se rozhodovat ve vypjaté situaci? Chcete se naučit něco nového a stát se platným členem záchranného řetězce? Myslíte, že jste schopen poskytnout první pomoc člověku, u kterého došlo k náhlému selhání základních životních funkcí do příjezdu profesionálních výjezdových skupin záchranné služby?
Pokud jste na všechny otázky odpověděli ANO, zaregistrujte se na webové adrese fr.zzspk.cz
 CO BUDE NÁSLEDOVAT?
Absolvujete kurz pro FR na ZZS PK nebo doložíte certifikát o absolvování kurzu ERC. Dále požadujeme trestní bezúhonnost doloženou výpisem z rejstříku trestů ne starší než jeden měsíc.
Vlastnoručně podepsaný etický kodex a smlouva o dobrovolné spolupráci plánované první pomoci na vyžádání.
Kurzem v celkové délce 5 hodin Vás provedou lektoři VVS ZZS PK, bude zaměřen na teoretické informace související s kardiopulmonální resuscitací (KPR). Nácvik praktických dovedností s důrazem na poskytování neodkladné první pomoci. Naučíte se rozpoznávat náhlou zástavu oběhu (NZO) provádět kvalitní, nepřerušovanou srdeční masáž, použití přístroje AED, vypuzovací manévry a zástavu život ohrožujícího krvácení. Preference a výběr dobrovolníků je orientován především na venkovské, horské a málo osídlené oblasti, kde bývá dojezdový čas ZZS delší. U registrace prosím zadávejte místo svého nejčastějšího pobytu a adresu trvalého pobytu.
Zadaná adresa je prioritním kritériem pro zařazení do systému FR.
Výběr a oslovení zájemců zajišťuje odpovědná osoba VVS ZZS PK s ohledem na aktuální stav hustoty pokrytí FR v Plzeňském kraji.

FR logo