Systém first responderů v PK

Systém first responderů v PK

KDO JE FIRST RESPONDER (FR)?


V tomto případě se jedná o dobrovolníka neboli poskytovatele první pomoci, který je automaticky osloven dispečerským softwarem zdravotnického operačního střediska (ZOS) Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje (ZZS PK) v případě život ohrožujících stavů, především náhlé zástavy krevního oběhu. Dobrovolník je vyškolen lektory vzdělávacího výcvikového střediska (VVS) nebo úspěšně absolvoval certifikovaný kurz Evropské resuscitační rady (ERC) v poskytování neodkladné resuscitace. Oslovování a následné aktivování je realizováno prostřednictvím mobilní aplikace O2 SOS.

 

JAK APLIKACE O2 SOS FUNGUJE?


Systém automaticky na žádost ZOS vyhledává dobrovolníka/FR nacházejícího se v okolí události s život ohrožujícím stavem. Pokud se dobrovolník rozhodne výzvu přijmout, aplikace jej automaticky začne navigovat k pacientovi. Zároveň ZOS zaznamená přijmutí výzvy dobrovolníkem a o blížící se pomoci podává zprávu volajícímu na tísňovou linku.

 

FR SE MŮŽETE STÁT I VY!

  • Máte chuť, odhodlání i odvahu, umíte zachovat chladnou hlavu a rychle se rozhodovat ve vypjaté situaci?
  • Chcete se naučit něco nového a stát se platným členem řetězce přežití?
  • Myslíte, že jste schopen/a poskytnout první pomoc postiženému do příjezdu profesionálních výjezdových skupin zdravotnické záchranné služby, u kterého došlo k náhlému selhání základních životních funkcí?

Pokud jste na všechny otázky odpověděli ANO, zaregistrujte se na webové adrese fr.zzspk.cz

Výběr vhodných uchazečů již musíte ponechat na nás, ale možná to budete Vy, kdo bude mezi těmi, kteří budou moci touto formou pomáhat.

Na stránkách fr.zzspk.cz naleznete také aktuální informace o připravovaných kurzech pro FR pořádané ZZS PK.

Napište nám