Informační systém

ZZS Plzeňského kraje používá informační systém S.O.S. firmy PER4MANCE. Ten představuje svými 19 moduly jednotnou platformu, která umožňuje integrovat veškerou činnost záchranné služby do jednoho informačního systému.

Z modulů, které obsahuje, například modul Základna, Dispečer, Statistiky, Kniha jízd, Pojišťovny, Mezisklady, Hotovost, Směny, je nejdynamičtěji se rozvíjejícím modulem modul Dispečer. slouží jako hlavní součást řešení krajského zdravotnického operačního střediska.

 

Součástí instalace informačního systému S.O.S. je i záložní datové centrum, které dále zvyšuje spolehlivost a odolnost celého řešení.

Následují některé klíčové vlastnosti, které řadí tento systém mezi nejmodernější v rámci řešení provozu záchranných služeb v České republice.

Záložní datové centrum

 • replika hlavního databázového serveru umístěná v jiné lokalitě
 • aktualizace dat v záložním datovém centru s minimálním zpožděním
 • záložní databázový stroj převezme provoz v případě výpadku hlavního serveru (lokality)
 • automatická kontrola správnosti kopie, ověření připravenosti k převzetí provozu
 • přepojení modulů Dispečer a Základna je po přepnutí provozu automatické

Dostupnost výjezdových základen

 • automatická obnova připojení výjezdového stanoviště
 • optimalizace provozu S.O.S. v prostředí levných řešení WAN sítí (ADSL)
 • barevná signalizace nekomunikujících výjezdových stanovišť

Flexibilita způsobu územní organizace OS

 • provoz centrálního krajského operačního střediska
 • provoz jednotlivých okresních operačních středisek
 • kombinovaný provoz

Zajištění maximální efektivity práce operátora ZZS

 • funkční flexibilita, ZOS připravuje dělbu práce operátorů (call-taker, operátor)
 • dokonalý přehled při nasazování prostředků ZZS do akcí (předvolba základny, vyhledání nejbližších prostředků, příjem statusových hlášení)
 • lokalizace volání (Info35, lokalizace MTS, integrované přehrání hovorů, zlomyslná volání)
 • příjem datových vět z TCTV112 (přijetí datové věty, převzetí dat do S.O.S.)
 • automatizace hromadného svolávání zaměstnanců (hlasové, SMS, zpětná vazba)

Předání tísňové výzvy výjezdovým skupinám

 • automatická hlasová výzva prostřednictvím počítače na základně
 • automatický tisk obsahu výzvy na tiskárně
 • prozvonění mobilních telefonů výjezdové skupiny (systém pager)
 • automatické odeslání souřadnic místa události do navigační jednotky ve vozidle
 • automatické odeslání upřesňujících textových informací o místě zásahu do navigační vozidlové jednotky