Z historie ZZS Plzeň

Historie přednemocniční neodkladné péče (PNP) se v krajském městě Plzeň začala v pravém slova smyslu odvíjet na jaře roku 1974. Do té doby byla dostupnost "PNP" v Plzni nedostatečná a technicky nedokonalá.

Službu zajišťovali lékaři z poliklinik spolu s dopravní zdravotní službou, mimo pracovní dobu byla k dispozici pouze lékařská služba první pomoci (LSPP).

MZ ČR vydává "Zásady organizace a poskytování první pomoci" a "Zásady organizace služby rychlé zdravotnické pomoci" (vestnik MZ CR z prosince 1974). Tímto opatřením byly vytvořeny minimální podmínky pro vybudování rychlé zdravotnické pomoci (RZP) i ve Fakultní nemocnici v Plzni. Fakultní nemocnice poskytla prostory a zdravotnický personál (lékaře a zdravotní sestry). Dopravní prostředky, řidice a dispečink zajistil Krajský ústav národního zdraví (KÚNZ).

Provoz RZP byl zahájen vozidly Škoda 1203, která byla na svou dobu relativně slušně vybavena přístrojovou technikou. Provozní doba byla 24 hodin denně a sloužila pouze jedna posádka rychlé lékařské pomoci.

Během několika let došlo k nárůstu potřeby této zdravotní péče občany, proto musela být RZP rozšířena a reorganizována. Zdravotní sestry a někteří lékaři nastoupili do trvalého pracovního poměru, další lékaři z jiných zdravotnických zařízení zde pracovali v částečném pracovním úvazku. Brigádnicky začali vypomáhat i studenti z vyšších ročníků lékařské fakulty.

V průběhu dalších let docházelo pod vlivem vzestupu počtu výjezdů k dalšímu rozšiřování této služby. Vozový park se postupně měnil. Š 1203 nahradily sovětské vozy Latvija, které byly z hlediska zdravotnického komfortnější, se silnějším motorem, ale z pohledu bezpečnosti nevyhovovaly.

Následně byla služba zajišťována sanitními vozy AVIA 15 - Furgon.

Jedním z prvních kvalitnejších vozů záchranné služby v Plzni se stal v roce 1989 pořízený RENAULT MASTER, jehož služeb využívaly i ostatní záchranné služby po celé republice. Zdravotnické i technické vybavení vozu bylo na vysoké úrovni a poskytovalo pro péči o nemocného vysoký komfort. Nevýhodou tohoto vozu byl málo výkonný motor. Některé ze zdravotnických přístrojů dodávaných s těmito vozidly díky své kvalitě a spolehlivosti nám slouží dodnes.

Zásadním zlomem v budování a organizaci záchranných služeb, tehdy ještě v ČSFR, se stala vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky 434/1992 Sb. ze dne 28. července 1992 o zdravotnické záchranné službě ve znění pozdějších vyhlášek MZ ČR č. 51/1995 Sb., č.175/1995 Sb. a č. 14/2001.

Tato vyhláška nově zkoncipovala zásady přednemocniční neodkladné péče a stanovila zásady výstavby sítě ZZS a jejího osamostatnění. Významnou změnu pro občany tohoto státu přineslo zejména ustanovení o dostupnosti PNP: • 3 odst. 2 - Síť zdravotnické záchranné služby musí být organizována tak, aby byla zabezpečena dostupnost přednemocniční neodkladné péče a její poskytnutí do 15 minut od přijetí tísňové výzvy s výjimkou případu hodných zvlaštního zřetele.

Územní středisko záchranné služby (ÚSZS) v Plzni bylo založeno zřizovací listinou MZ ČR ke dni 1. ledna 1993. Do poloviny roku probíhala delimitace mezi FN v Plzni a USZS. V téže době proběhlo přestěhování do areálu Dopravní zdravotnické služby FN, kde je plzeňská záchranná služba dodnes v nájmu. Dispečink byl v té době rozdělen na zdravotnické operační středisko (ZOS) USZS a dispečink DRNR (dopravy raněných, nemocných a rodiček). ZOS USZS bylo technicky vybaveno tak, aby odpovídalo vyhlášce MZ CR 49/92 Sb. a nárokům kladeným na jeho provoz při plnění úkolů zdravotnické záchranné služby.