Z historie ZZS Plzeň-sever

Úvodem něco málo z historie naší oblasti – ZZSPS byla ustanovena k 1. 1. 1993. Měla 2 stanoviště – a to v budově bývalé polikliniky PS v Plzni Skrétově ulici a v budově LDN v Kralovicích. Sloužilo se v režimu nepřetržitého provozu po dvanáctihodinových směnách.

Personální obsazení: čtyři výjezdové sestry, čtyři dispečerky (tyto byly zároveň i sestrami LSPP), osm řidičů a lékaři ve službě, kteří kromě vedoucího lékaře byli zaměstnáni na vedlejší pracovní poměr. Obsazení sanity tvořila čtyřčlenná posádka. Na stanovišti ve Skrétově ulici se začalo jezdit vozy Chevrolet, následně se jezdilo vozy Mercedes Benz. V Kralovicích jsou stále užívány vozy Mercedes Benz.

V roce 1998 se posádky ze Skrétovy ulice přesunuly na stanoviště Lidická ulice, které je na tomto místě doposud. Po ukončení činnosti okresních úřadů došlo k postupnému zrušení a sjednocení okresních záchranných služeb a dispečinků do krajské záchranné služby Plzeňského kraje. Na stanovišti Lidická však zůstala zachována služba LSSP, která obdržela příspěvek od ÚMO Plzeň 1 na obnovu zařízení ordinace ve výši 60 000,- Kč. V této ordinaci jsou ošetřováni dospělí pacienty z oblasti Plzeň-sever, Plzeň-jih a Plzně – části Lochotín, Bolevec, Vinice atd. V současné době je na stanovišti Lidická umístěn záložní dispečink. K posádce RLPPS přibyla i posádka RZPPM.

V roce 1995 bylo stanoviště RLP Kralovice dočasně přemístěno do Plas (zde zůstalo provizorně jeden a půl roku), pak se přestěhovalo do opravených prostor vojenského štábu v Kralovicích, kde funguje dosud.

V září roku 2007 bylo otevřeno výjezdové stanoviště Manětín, kde se slouží v režimu RZP. Toto stanoviště bylo zřízeno za velkého přispění města Manětín.

Ze zaměstnanců jež se podíleli na počátcích fungování stanovišť ZZSPS (1993-1994) zde stále pracují – na stanovišti Lidická: Jaroslava Lukášová, Eva Hrubá, Petr a Pavel Koubek, Jiří Horák, Vladimír Štolba, Miroslav Švarc, - na stanovišti Kralovice: Květa Černá, Alena Motysová, Jaroslav Jícha, Svatopluk Bílek, Jiří Trylč st. a Miroslav Ďurák.