Rozdělení činnosti letecké záchranné služby

Lety" HEMS " (Helicopter Emergency Medical Service)

Většina uskutečněných zásahů LZS v našich podmínkách. Do této skupiny patří primární a neodkladné sekundární transporty.

Při primárním zásahu posádka okamžitě po obdržení výzvy odlétá na místo určení (dopravní nehoda, úraz) a po základním ošetření pacienta a stabilizaci vitálních funkcí (dýchání, krevní oběh) zajišťuje jeho transport do nejvhodnějšího zdravotnického zařízení, popřípadě předává posádce sanitního vozu.

Neodkladné sekundární lety představují akutní mezinemocniční transporty pacientů vyžadujících intenzivní nebo resuscitační péči, většinou z menších okresních nemocnic na pracoviště vyššího typu (fakultní nemocnice, popáleninové nebo traumatologické centrum).

Ambulanční lety

Nepatrná část všech zásahů. Jedná se o případy, kdy vrtulník zajišťuje mezinemocniční dopravu stabilních pacientů, u kterých je transport pozemními prostředky méně vhodný vzhledem k charakteru poranění (např. zlomenina páteře).