Ceník služeb a sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Aktuální platný ceník je ke stažení na níže uvedeném odkazu.

Ceník