Z historie ZZS Rokycany

Okres Rokycany byl po Praze a Brnu prvním okresem v republice, ve kterém jezdily vozy rychlé pomoci a to od roku 1963.Od samého počátku byla ZS součástí ARO OÚNZ Rokycany.

Ústavní anesteziolog metodicky vedl všechny zdravotníky OÚNZ v resuscitaci a pečoval o vybavení vozu rychlé pomoci. Vůz byl vybaven svépomocí. Jako první byl užíván vůz IMV(6) a později Škoda 1203.

Z počátku byl vůz obsazen jen řidičem zaškoleným v první pomoci a obsluze přístrojů a doprovod zajišťoval obvodní lékař, který nemocného ošetřoval jako první. Jelikož se počet zásahů zvyšoval, byli od r.1968 do vozů zařazováni i sekundární lékaři z lůžkových oddělení a posádku tak již tvořil řidič a lékař po názvem „Vůz rychlé pomoci". V roce 1968 byly vozy a posádky vybaveny radiostanicemi Fremos a Tesla.

Od samého počátku byla ZS součástí ARO. V roce 1994 došlo k delimitaci a vzniku ZS v okrese Rokycany jako samostatného subjektu s výjezdovým stanovištěm mimo areál nemocnice. Od 1.7.1994 sídlí ZZS v Rokycanech v ulici V.Nového 145 v místě bývalé mateřské školy.

1.2.2001 bylo otevřeno druhé výjezdové stanoviště v regionu okresu a to v Radnicích, nám.K.Šternberka 242. Součástí objektu je i ordinace LSPP.

V lednu 2003 byla ZZS Rokycany začleněna pod ZZS Plzeňského kraje.

Historie vozového parku ZZS:

 • Od založení – Škoda 1203
 • 1990 – Avia Furgon
 • 1991 Renault Master
 • 1992 Renault Trafic
 • 1994 Volkswagen – dosud
 • 2006 Honda CRV - dosud

Naši zaměstnanci každoročně zajišťují zdravotnické zabezpečení kulturních a sportovních akcí (např.mezinárodní cyklistický závod „Velká cena Rokycan", ve spolupráci s HZS „Den dětí" apod.). Lékaři ZZS školí různé složky okresu v poskytování neodkladné péče a v KPR (např.Sbory dobrovolných hasičů, Policii ČR,zaměstnance LTRN Janov).

Současné personální složení:

Lékaři

 • 5 kmenových lékařů
 • 3 externí lékaři

SZP

 • 12 zdravotních sester
 • 3 Záchranáři

Řidiči

 • 14 řidičů

Současný vozový park:

 • Honda CRV
 • VW Transporter T5 (2×)
 • VW Transporter T4 (2×)

Statistika 2011:

Statistika oblasti Rokycany za rok 2011