Jak postupovat při úhradě závazku k ZZSPk :
Obdržel jsem oprávněnou výzvu ZZSPk k úhradě svého závazku za mně poskytnutou zdravotní péči (např. fakturu pro samoplátce nebo urgenci úhrady dluhu za poplatky LPS).
Jakým způsobem mohu tento závazek uhradit?

  1. Bankovním převodem z ČR: číslo účtu 772 559 293/0300
  2. Bankovním převodem ze zahraničí: IBAN CZ06 0300 0000 0007 7255 9293, ČSOB, Americká 2487/60, Plzeň, BIC: CEKOCZPP
  3. Poštovní poukázkou na adresu: Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, p.o., Klatovská tř. 2960/200i, 301 00 Plzeň
  4. Osobně v sídle ZZS Pk: Klatovská 2960/200i, 301 00 Plzeň (areál bývalých kasáren Bory-konečná tramvaje č. 4), pokladní hodiny 6:00-14:30 hod (jen pracovní dny)

Při bezhotovostní úhradě prosím uvádějte variabilní symbol (např. číslo faktury nebo den návštěvy LPS) a do zprávy pro příjemce napište své jméno a příjmení.

 Školám, zájmovým organizacím pro děti a mládež, případně dalším zájemcům nabízíme možnost prohlédnout si výjezdovou základnu ZZS.

Celý článek

8.května 2019

Poděkování za zajištění Slavností svobody 2019.

7.května 2019

Poděkování za zajištění 54. Rally Šumava Klatovy 2019 a 28. Historic Vltava Klatovy 2019.

27.března 2019

Poděkování za účast na společné akci PČR + ZZS.

6.září 2018

Školení první pomoci se zaměřením na AED pro strážníky Městské policie Domažlice.

29.listopadu 2017

Poděkování za účast na akci Den s PČR

13.září 2017

Poděkování za účast na akci Odpoledne plné her - Kdyně 9.9.2017. Video ZDE.

12.června 2017

Poděkování za účast na Dětském dni 4.6.2017 v Železné Rudě.

3.května 2017

Poděkování za velmi dobrou spolupráci při zajištění akce Krajský půlmaraton Plzeňského kraje 2017.

31. března 2017

Poděkování za pomoc a podporu při zajištění akce AVON pochod Klatovy 2016.

Poděkování Gymnázium Blovice za zajištění Branného dne. 

Poděkování za účast na Den mimořádných událostí ve Stříbře.

15. srpna 2015

Poděkování za zajištění turnaje TIPSPORT Golf Master.

2. července 2015

Poděkování primátora města Plzně za účast na 7. ročníku Dne s Integrovaným záchranným systémem.

10. června 2015

Poděkování HZS Plzeňského kraje za spolupráci na soutěžích Malý záchranář.

26. května 2015

Poděkování hetmana Plzeňského kraje za spolupráci na akci Půlmaraton Plzeňského kraje.

18. května 2015

Poděkování primátora města Plzně za zapojení do organizace a zajištění Slavností svobody.

 

 

" Vzhledem k potřebnému personálně technickému zajištění akce, upozorňujeme na skutečnost, že žádostem obdrženým méně než 1 měsíc před termínem konání akce, pravděpodobně nebudeme z důvodu souběhu více akcí či zajištění primární hlavní činnosti schopni vyhovět."

 

Bc. Ivana Lajošová

tel: 725 665 713
email: ivana.lajosova@zzspk.cz

Ceník služeb

Aktuální platný ceník je ke stažení na níže uvedeném odkazu.

Celý článek

Komerční služby patří mezi vedlejší činnosti ZZSPK, a proto jsou oceněny smluvními cenami s přiměřeným ziskem a s příslušnou sazbou DPH. Fakturovaný čas se počítá nástupem posádky, a to 15 min. před určeným časem akce, které posádka využívá k přípravě vozidla a opět 15 min. po návratu na základnu, které využije k odstavení vozidla. Do celkového času je započten i čas potřebný na dopravu na místo konání akce a zpět.

ZZSPk nabízí: zdravotnická asistence, komerční doprava a studijní praxe pro studenty se zdravotním zaměřením.

Celý článek