Z historie ZZS Klatovy

Historie ZZS Klatovy se datuje od roku 1976, kdy svoji činnost zahájila rychlá zdravotnická pomoc. Sloužilo se denně od 7.00 do 15.30 včetně sobot, nedělí a svátků. Službu konali lékaři ARO, interny a chirurgie. K dispozici byla Škoda 1203. Po této době fungovala pouze pohotovostní služba. Od roku 1983 působila rychlá zdravotnická pomoc nepřetržitě. V roce 1986 tvořil vozový park vůz Latvia. Lékaři ARO sloužili ve všední dny od 7.00 do 15.30.

1. 12. 1990 vznikl ordinariat pro RZP v rámci ARO NsP Klatovy. V pracovní době sloužili lékaři ARO, v mimopracovní době - lékaři záchranné služby.

Od 1. 4. 1992 vzniklo samostatné oddělení záchranné služby v rámci NsP Klatovy. V pracovní době byl v posádce záchranné služby zpočátku ještě lékař ARO, později již byla zajišťována nepretržitě lékaři záchranné služby.

Od 1. 7. 1999 došlo ke vzniku samostatné organizace ZZS Klatovy. Zřizovatelem se stal Okresní úřad Klatovy. Ještě v roce 1999 byla centralizována tísňová linka 155 z celého okresu Klatovy na zdravotnické operační středisko do Klatov. To pak řídilo činnost výjezdových skupin záchranné služby v Klatovech a Sušici (provozováno Nemocnicí Sušice o.p.s.).

Operační středisko kromě toho řídilo i navštěvní činnost LSPP (lékařská služba první pomoci) v Klatovech, Nýrsku Horažďovicích a Sušici (ZZS Klatovy provozovala v té době pouze ordinaci v Klatovech).

V roce 1999 se v Klatovech a Sušici oddělila činnost LSPP pro děti a dorost od LSPP pro dospělé.

1. 7. 2001 - zahájilo provoz nové stanoviště záchranné služby v Nýrsku s nepřetržitou přítomností posádky RZP (posádka ZS bez lékaře). Současně zde došlo i k převzetí provozování ordinace LSPP (praktičtí lékaři zajišťovali činnost ordinace LSPP, návštěvní službu a v případě potřeby doplňovali posádku RZP - zpočátku v mimopracovní době nepřetržitě, od r. 2003 jen do 22.00). Od této doby se datuje trend, že ne ve všech posádkách záchranné služby je přítomen lékař.

1. 1. 2003 - se stává zřizovatelem samostatné organizace Plzeňský kraj

1. 7. 2003 dochází ke zřízení dalšího stanoviště RZP v Horaždovicích (s obdobným režimem jako v Nýrsku) - praktičtí lékaři jsou zde přítomni pouze během dne v mimopracovní dny.

1.10.2003 - dochází v souvislosti s redukcí LSPP v Sušici k posílení stanoviště v Sušici o posádku RZP. V Sušici jsou od té doby k dispozici 2 posádky záchranné služby - jedna s lékařem a jedna bez lékaře. Současně dochází i ke změně provozovatele - provoz LSSP se převádí pod Nemocnici Sušice o.p.s., která do té doby provozuje pouze stanoviště záchranne služby.

Počátkem roku 2005 došlo v Klatovech k přestěhování operačního střediska i výjezdového stanoviště do přestavěných prostor polikliniky Klatovské nemocnice.

K 1. 7. 2005 byla ZZS Klatovy začleněna do ZZS Plzeňského kraje. ZZS Klatovy se pravidelně zúčastňovala sportovních a kulturně společenských akcí. Největším úspěchem bylo obsazeni 1. mista na Rallye Rejviz 2004.