Bezpečnostní zásady při kontaktu s vrtulníkem

Přiblížení k vrtulníku s rotorem v klidu

  • Přiblížení je možné pouze na pokyn pilota nebo palubního inženýra.
  • Veškerý pohyb okolo vrtulníku je možný pouze se souhlasem osádky vrtulníku.
  • Vstup na palubu vrtulníku je možný pouze se souhlasem osádky vrtulníku.

Přiblížení k vrtulníku s rotorem v pohybu

  • Přiblížení je možné pouze na pokyn pilota nebo palubního inženýra, a to pouze ze směrů mimo nebezpečnou zónu (přední polosféra vrtulníku).
  • Nakládaný materiál, který by se vzhledem ke své délce mohl přiblížit k rotoru, se musí nést vodorovně.

Ostatní nebezpečné jevy

  • Pro silné proudění vzduchu musí být všechny volné předměty z místa přistání nebo startu odstraněny nebo řádně upevněny, proud vzduchu dokáže např. vyvrátit panty u otevřených dveří sanitního vozu.
  • Zejména v terénu je nebezpečí volně odletujících kamenů atd.