Historie ZZS - Tachov, Planá, Bor

 K 1.červnu 2003 se datuje počátek novodobé Zdravotnické záchranné služby v Tachově, kdy po uzavření nemocnice v Plané u Mariánských Lázní (r. 2002) byla budově tachovské polikliniky zřízena výjezdová základna skupiny RZP.

 Vedoucím lékařem této základny byl MUDr. Bronislav Dvořák, další personál čítal 5 výjezdových sester a 5 řidičů. Výjezdovým vozidlem se stal VW Transporter T4. V počátcích funguje spolupráce s LPS a obvodními lékaři z místní polikliniky.

 1. 1. 2004 – zřizovatelem Zdravotnické záchranné služby se stává Plzeňský kraj (ZZS Pk).

 1. 9. 2009
– stěhování do nově zrekonstruované budovy ZZS Pk v ul. Sokolovská, která je převzata po Správě a údržbě silnic. Začínají fungovat dvě výjezdové skupiny – původní RZP spolu s RLP (přesunuta z Plané u Mariánských Lázní). Vozový park zahrnuje 2 x VW Transporter T5, záložní vozidlo VW Transporter T4 a referentské vozidlo Škoda Octavia. Do provozu je postupně uváděn nový software SOS. Vedoucím lékařem oblasti Tachov byl v té době MUDr. Karel Lysý, vedoucí sestrou Simona Kaštylová a vedoucím řidičem Vincenc Kaštyl. Neustále narůstá počet výjezdů obou typů výjezdových skupin, specifikem oblasti jsou dlouhé transporty pacientů do nemocnic ve Stodě a Plzni z důvodu chybějící nemocnice v oblasti.

 1. 10. 2012 – se nově přechází na tzv. RV (Rendez - Vous) systém, pořízeno vozidlo Škoda Yeti, jehož výjezdová skupina je tříčlenná (lékař, sestra, řidič). V případě potřeby (dle pokynu ZOS Plzeň) výjezdová skupina RV funguje současně jako skupina RLP na vozidle VW Transporter T5.

 1. 7. 2015 – dochází k reorganizaci v rámci ZZS Pk a vytvoření nové oblasti „Západ“, pod kterou spadají základny v Konstantinových Lázních, Plané, Stříbře, Tachově, Bělé nad Radbuzou a Domažlic. Vedoucím lékařem oblasti je jmenován MUDr. Ing. Robin Šín, MBA, vedoucí sestrou Lucie Čejková a vedoucím řidičem Martin Tomášek. Na výjezdové základně v Tachově přebírá funkci staniční sestry Bc. Jiřina Deverová. Staniční sestrou VZ Planá je Magda Kudláčková (Kulhánková).

 1. 2. 2016 – reorganizace z důvodu otevření zcela nové výjezdové základny v Boru, kam přešlo z Tachova 5 sester a řidičů. Staniční sestrou nově vzniklé VZ Bor se stává Bc. Pavlína Potocká. Na VZ Tachov funguje již standardní dvoučlenná RV výjezdová skupina, tj. lékař a záchranář. Do provozu je uvedeno nové výjezdové vozidlo pro skupinu RZP Mercedes Benz Genios Sprinter 4x4. Nadále kontinuálně narůstá počet výjezdů.

 1. 3. 2016 – na VZ Tachov je umístěno vozidlo GAZ Gazterra ECO pro mimořádné události, plně vybavené pro likvidaci následků hromadného neštěstí. Další novinkou z konce roku 2016 je pořízení nového výjezdového vozidla pro RV skupinu Škoda Octavia Combi III ve verzi Scout.

 V prosinci 2017 putuje Škoda Octavia Scout na výjezdovou základnu do Domažlic a do provozu je jako nový vůz RV uvedena Škoda Kodiaq (jeden z vůbec prvních Kodiaqů ve službách ZZS v ČR).

tach1

 Na konci května 2018 proběhlo mezinárodní cvičení u Rozvadova. Tématem byl zásah u hromadného postižení osob (přes 200 zasažených) v příhraniční oblasti a spolupráce nejen mezi ZZS Pk a sousedními kraji, ale také přeshraniční spolupráce se záchrannými složkami Spolkové republiky Bavorsko. Vzhledem k umístění v rámci okresu Tachov bylo do cvičení zapojeno velké množství kolegů a techniky z této oblasti.

tach2

 K 30.6.2018 skončil ve funkci vedoucího lékaře oblasti MUDr. Ing. Robin Šín, MBA a ve vedení oblasti jej od 1.7.2018 vystřídala MUDr. Denisa Štruncová, DiS., MBA

 Od 1.1.2019 všechny tři základny (Tachov, Planá a Bor) dostávají nového staničního. Funkci staničního pro všechny tři základny přebírá Bc. Jan Habrdle, DiS.

 V roce 2019 dorazila na oblast nová vozidla RZP VW Crafter. V únoru na VZ Planá a v prosinci do Tachova. Tachovský Crafter je také prvním zásahovým vozidlem na oblasti, který využívá novou kombinaci červeno-modrých majáků.

 V březnu 2019 se novou vedoucí sestrou celé oblasti západ stává Jana Lísová.

 Na konci ledna ve funkci staniční sestry pro základny Tachov, Planá u M.L. a Bor končí Bc. Jan Habrdle, DiS. a funkci přebírá Ing. Bc. Michal Jerling.

 V roce 2020 byla zahájena rekonstrukce bývalého objektu DRNR v areálu Nemocnice Planá, kde vznikají nové, moderní prostory pro přesun VZ Planá. Termín přesunu je leden 2021.

 Naše výjezdové skupiny by se často neobešly bez pomoci dalších složek IZS, ať již Policie ČR či Hasičského záchranného sboru, kterým tímto patří velký dík!