Jak funguje zdravotnické operační středisko?

Systém spojení

Využívaná telefonní technika je plně digitální a umožňuje identifikaci čísla volajícího jak z pevné sítě, tak ze sítí všech mobilních operátorů.

Technika zajišťuje při příjmu telefonního hovoru zobrazení telefonního čísla volajícího v průběhu trvání hovoru, jeho automatickou integraci do informačního systému. Při příjmu volání z pevné telefonní sítě navíc zobrazení a uložení informací o vlastníku telefonní stanice včetně jeho adresy předávané pomocí služby INFO35 do informačního systému.

 

Radiofonní síť je na vyhrazené frekvenci. Složky ZZS používají trunkový systém Matra-Pegas, stejně jako i ostatní složky IZS. Tento systém je plně digitální a pracuje na vyhrazených zařízeních, nezávislých na provozu sítí mobilních operátorů. Navíc, jako záložní systém, je využívána historicky starší analogová radiofonní sít.

Sledování vozidel a navigace

Informační systém zajišťuje svou plnou integraci se systémem pro sledování vozidel tak, aby bylo možné přímo z informačního systému provádět níže uvedené operace:

  • Při výjezdu vozidla ZZS automatické zaslání textové informace o adrese spolu se souřadnicemi místa akce do vozidla tak, aby navigační jednotka ve vozidle umožnila navigaci vozidla na místo akce.
  • K dané akci ZZS zobrazit místo akce na mapě, na požádání vyhledat nejbližší prostředky ZZS k místu akce.
  • Identifikovat na mapě libovolný výjezd.
  • Možnost automatického přebírání stavových informací z vozidel s časy jednotlivých fází výjezdů a jejich automatické promítnutí do dat výjezdů.

Datová integrace s TCTV 112

Integrace s Telefonním centrem tísňového volání – číslem 112 umožňuje příjem datové věty z TCTV112. V případě potřeby automatické vytvoření akce v informačním systému ZZS z přijaté datové věty z TCTV112. Protože však TCTV112 provozuje Hasičský záchranný sbor, nejedná se o vyškolené zdravotnické pracovníky a tak vyslání správného prostředku ZZS probíhá s jistým zdržením.

Automatizované svolávání zaměstnanců

Informační systém umožňuje pro případ mimořádných událostí, kdy je třeba v co nejkratším čase mnohonásobně posílit prostředky ZZS v dané oblasti:

  • Volitelné svolávání pomocí textových SMS zpráv nebo pomocí hlasového volání na mobilní telefony.
  • Možnost několinásobného paralelního hlasového volání v případě hlasového svolávání.
  • Zařazování svolávaných zaměstnanců do hlasového svolávání jednotlivě nebo hromadně (například všichni lékaři z vybraného okresu).
  • Volitelně možnost požadování zpětného potvrzení nebo odmítnutí zaměstnancem.
  • Možnost dispečera monitorovat aktuální stav svolávání.

Záznamové zařízení

Veškeré relace z telefonní i radiové sítě se automaticky digitálně nahrávají. Zařízení umožňuje přehrávání telefonní komunikace přímo v informačním systému S.O.S. pro vybranou akci.