V případě akutního ohrožení života volejte bezplatně tísňovou linku Zdravotnické záchranné služby - číslo 155. Mluvte prosím, pokud možno klidně, věcně a sdělte potřebné informace, zejména:

Co se přesně stalo

Kolik je postižených

Jaký je stav postiženého (vědomí, dýchání, ...)

Jméno nebo přibližný věk postiženého

Kde se postižený nachází (ve kterém městě, ulici, číslo domu, patro, označení na zvonku; při dopravních nehodách a jiných událostech mimo obydlenou oblast co nejvíce upřesněte číslo silnice, kilometrovník na dálnici, směr na sousední obec, nápadný orientační bod v blízkém okolí atp.)

Kdo volá

Celý článek

ZZS Plzeňského kraje používá informační systém S.O.S. firmy PER4MANCE. Ten představuje svými 19 moduly jednotnou platformu, která umožňuje integrovat veškerou činnost záchranné služby do jednoho informačního systému.

Z modulů, které obsahuje, například modul Základna, Dispečer, Statistiky, Kniha jízd, Pojišťovny, Mezisklady, Hotovost, Směny, je nejdynamičtěji se rozvíjejícím modulem modul Dispečer. slouží jako hlavní součást řešení krajského zdravotnického operačního střediska.

Celý článek

Systém spojení

Využívaná telefonní technika je plně digitální a umožňuje identifikaci čísla volajícího jak z pevné sítě, tak ze sítí všech mobilních operátorů.

Technika zajišťuje při příjmu telefonního hovoru zobrazení telefonního čísla volajícího v průběhu trvání hovoru, jeho automatickou integraci do informačního systému. Při příjmu volání z pevné telefonní sítě navíc zobrazení a uložení informací o vlastníku telefonní stanice včetně jeho adresy předávané pomocí služby INFO35 do informačního systému.

Celý článek

os 1Zdravotnickou záchrannou službu v Plzeňském kraji centrálně koordinuje zdravotnické operační středisko se sídlem v Plzni. Řídí práci všech výjezdových skupin v celém kraji.

Krajské operační středisko vyhodnocuje denně přibližně 1200 volání. V rámci IZS (integrovaného záchranného systému) se spolupodílí na likvidaci následků mimořádných událostí na území Plzeňského kraje. Operační středisko je vybaveno nejmodernějšími technologiemi pro operační řízení zdravotnických záchranných složek. Nové technologie operátorům umožňují výběr adekvátních sil a prostředků podle typu, rozsahu a místa události.

Celý článek