Z historie ZZS Stod

Výjezdové středisko Stod ZZSPk vzniklo k 1.4.1994 založením ZS Plzeň-jih společně s výjezdovým střediskerm Blovice jako součást nemocnice s poliklinikou Stod.

V prvním roce vyjížděly posádky ve Stodě i Blovicích ze svých základních pracovišť bez jakéhokoliv vlastního zázemí.Üsilím tehdejšího vedoucího lékaře MUDr.Michala Marečka a pochopení ředitelky nemocnice ing.Kunové jsme v roce 1995 získali ve Stodě budovu bývalé údržby,kterou jsme svépomocí a s minimálními náklady přebudovali na prostory pro výjezdové středisko a ordinaci LSPP.Výj.střeisko Blovice se přestěhovalo v témže roce do nových prostor v penzionu Vlčice.

K pacientům vyjížděla tříčlenná posádka – lékař,sestra,řidič složená ze stávajících zaměstnanců nemocnice.V roce 1996 vzniklo samostatné oddělení ZS s trvalými zaměstnanci.

Postupně se obě střediska vybavovala sanitami,přístroji a pomůckami ,byl zřízen okresní dispečink na středisku Vlčice,který řídil obě výjezdová stanoviště.Takto fungovala ZS Plzeň-jih až do května 2004,kdy jsme byli začleněni do nově vznikající ZZSPk.

Současnost

Středisko získalo samostatnou adresu: Hradecká 783, 333 01, Stod.

V roce 1996 byla provedena celková rekonstrukce výjezdového stanoviště,přebudováním garáží se zrychlil výjezd vozu ZS,v neposlední řadě se podstatně zlepšilo i naše pracovní prostředí. K pacientům vyjíždí tříčlenná posádka RLP – lékař ,sestra,řidič.

Na středisku pod vedením ved.lékaře MUDr. Jiřího Lojdy pracují:

  • 3 lékaři v trvalém prac.poměru +4 lékaři -dohodáři
  • 5 řidičů –záchranářů
  • 5 SZP / sestry + záchranářky/ v nepřetržitém režimu.