Historie ZZS - Stříbro a Konstantinovy Lázně

 Výjezdové stanoviště záchranné služby ve Stříbře bylo původně zřízeno OÚ Tachov a bylo přičleněno pod nemocnici v Plané u M.L., kde již bylo výjezdové stanoviště záchranné služby pro celý okres Tachov.

 Provoz stanoviště ZZS byl zahájen 14.1.2002. Prostory pro ZZS poskytl Městský úřad ve Stříbře, a to v budově bývalé mateřské školky v Alešově ulici. Budova prošla rekonstrukcí a vzniklo zde výjezdové stanoviště pro členy výjezdové skupiny čítajících 5 záchranářů a 5 řidičů.

images/stribro1.jpg

 Od 1.4.2002 byla rozšířena péče o pacienty zřízením Lékařské služby první pomoci (LSPP), která poskytovala péči od 17.00hod. do 7.00 hod. a nepřetržitě v sobotu a neděli.
Problém nastal s uzavřením nemocnice v Plané v srpnu 2002. Od tohoto měsíce pracovali záchranáři až do měsíce října beze mzdy. Mzda byla doplacena až v měsíci prosinci 2002.

 Od 7. října 2002 záchranná služba Stříbro a Planá byly zařazeny pod vedení firmy CD Sanitar s.r.o. Rokycany. Firma CD Sanitar provozovala ZS až do ledna 2003. Zlom nastal 1.2.2003. Vedení se ujímá tehdy ÚSZS Plzeň pod vedením pana ředitele MUDr. Kouteckého.

 V roce 2011 je nově zřízena výjezdová základna v Konstantinových Lázních. Místnosti pro zřízení VZ poskytlo vedení lázní Konstantinových Lázní ve svém dosavadním lázeňském domě Marie. Nachází se zde posádka RZP ve složení řidič a záchranář.

 Začátkem března 2016 byla zahájena stavba nové výjezdové základny ve Stříbře, a to v objektu bývalých kasáren. Nová výjezdová základna ve Forstově ulici byla otevřena dne 3.10.2016.

str1

 Jedná se o bezbariérovou nízkopodlažní budovu s prostornou garáží pro tři výjezdové vozy. Jsou zde sklady pro zdravotnický materiál, zázemí pro posádky a lékařská pohotovostní služba (LPS) s vlastním vchodem.

 Od 1.1.2017 se nově přechází na Rendez-Vouz (RV) systém a kolektiv VZ Stříbro se rozrůstá o 5 nových záchranářů. Na základně jsou nyní připraveny k výjezdům dvě posádky. Je to posádka RV ve složení lékař a záchranář a posádka RZP ve složení řidič a záchranář.

 V současné době pracuje na naší základně 5 řidičů RZP, 6 záchranářů RZP a 6 záchranářů RV. Lékaři VZ Stříbro současně zajišťují jak výjezdovou skupinu RV, tak i LPS.

 Pohotovostní služba je ve všedních dnech provozována od 17.00 hodin do 22.00 hodin. Od pátku 19.00 hodin je nepřetržitě do pondělí do 7.00 hodin.

 Vozový park byl v roce 2020 obměněn a nyní se skládá ze tří vozů a to vozidla RV – Škoda Kodiaq 2,0 TDI, vozidlo RZP – VW Crafter 2,0 TDI a záložní vůz VW T5.

str2

 VZ Stříbro a Konstantinovy Lázně jsou součástí výjezdové oblasti Západ, staniční sestrou těchto dvou základen je Yveta Kubincová, vedoucí sestra oblasti je Jana Lísová a vedoucí lékařka MUDr. Denisa Štruncová, DiS., MBA.

 VZ Stříbro dlouhodobě spolupracuje s podniky Kermi a RSF a nově se závodem Canpact. Tyto podniky každoročně sponzorují naši výjezdovou základnu.

str3  str4

 Naše výjezdové skupiny by se často neobešly bez pomoci dalších složek IZS, ať již Policie ČR či Hasičského záchranného sboru, kterým tímto patří velký dík!