Odborné praxe/stáže v ZZSPK

ZZSPK umožňuje vykonávat OP/stáž na výjezdových základnách obvykle těmto žadatelům:

• lékařům v rámci předatestační přípravy lékařů,
• studentům vysokých škol v oboru zdravotnický záchranář,
• studentům specializačního studia lékařských a nelékařských zdravotnických oborů,
• frekventantům kurzu řidiče sanitních vozidel v akreditovaných vzdělávacích zařízeních v rámci výukového programu kurzu,
• příslušníkům složek IZS v rámci uzavřených dohod o spolupráci,
nebo společných vzdělávacích projektů.

Přednostně se OP/stáže umožňují studentům zdravotnických škol, zaměstnancům zdravotnických zařízení a frekventantům akreditovaných vzdělávacích zařízení, které mají se ZZSPK uzavřenou dohodu.

Stáže probíhají ve výjezdových skupinách v osmihodinových
a dvanáctihodinových směnách dle vzájemné dohody. OP/stáže jsou službou zpoplatněnou podle platného ceníku ZZSPK (pokud není smluvně ujednáno jinak).
OP/stáž na pracovištích je možno vykonat na základě zaslané písemné žádosti.
Kontakt: hlavní sestra Mgr. Jana Průchová, e-mail - jana.pruchova@zzspk.cz

V žádosti uvádějte prosím následující údaje:
• objednatel,
• účastník OP/stáže,
• místo výkonu odborné praxe (výjezdová základna ZZSPK),
• termín odborné praxe,
• rozsah odborné praxe v dnech/hodinách.

OP/stáž na operačním středisku je možno vykonat na základě zaslané písemné žádosti.
Kontakt: Vedoucí zdravotnického operačního střediska - PhDr. Mgr. Antonín Pojeta, LL. M., e-mail – antonin.pojeta@zzspk.cz

Po schválení požadavku na zajištění OP/stáže ze strany ZZSPK budete vyzváni k sepsání smlouvy.

OP/stáž si domlouvejte s dostatečným předstihem (cca měsíc před nástupem)
v případě kratší doby Vám nemusí být praxe umožněna.

Napište nám