Bio Hazard team

Bio Hazard team

Proč vznikl tento specializovaný tým u naší záchranné služby?

V dnešní době, která umožňuje prakticky neomezené možnosti cestování i do těch nejexotičtějších koutů planety existuje reálné riziko, že si některý z cestovatelů ze své dovolené, služební cesty či mise přiveze nepěkný suvenýr v podobě např. hemoragické horečky. Stejně tak si do Plzeňského kraje může „přivést" některý z dělníků TBC.

Vysoce virulentních nákaz je celá řada. Jsme připraveni nejen na ně, ale i na setkání s biologickými agens. Ještě stále máme v paměti antraxové obálky, které na počátku milénia roznášeli američtí pošťáci.

Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje chce být připravena na transport pacienta s podezřením či dokonce s prokázanou vysoce virulentní nákazou.

Složení týmu:

 • MUDr. Pavel Hrdlička
 • MUDr. jana Vidunová
 • Martin Brejcha
 • Jakub Šolc
 • Václav Matějka
 • Lukáš Chocholoušek, DiS.
 • Václav Eliáš, DiS.
 • Bc. Tomáš Herian
 • Martin Hrdonka
 • Rostislav Mach
 • Jiří Popule, DiS.
 • Miroslav Ptáček
 • Antonín Rubáš
 • Vít Vrba, DiS.
 • Daniel Procházka
 • Eva Jílková

Pár slov o nás...

Pomyslný základní kámen našeho BHT byl položen na konferenci Dispečink srdce záchranky, která se konala v Černicích v září roku 2011. Zde svojí profesionalitu deklarovalo Centrum Biologické Ochrany Těchonín. MUDr. Pavel Hrdlička zasedl u kulatého stolu s představiteli AČR – CBO Těchonín, zástupci SKPZ – ČLSJEP a začala se nejen rodit myšlenka na zřízení BHT u naší záchranky, ale i konkrétní nabídky a návrhy na spolupráci jak s vojenským, tak civilním sektorem. Během dalšího měsíce se naplnil stav budoucího týmu dobrovolníky se zájmem o danou problematiku, touhou a ochotou učit se novým věcem učit se něco navíc.

Již v listopadu došlo k naplnění toho, co bylo v Černicích domluveno. BHT odjel na kurz do Těchonína. Zážitky a fotografie z kurzu si můžete přečíst v samostatném článku o BHT v Těchoníně. V roce 2012 se někteří členové BHT účastnili cvičení CIMIC v Líních.

BHT v Centru Biologické Ochrany ( CBO ) Těchonín

V době 7. – 9. Listopadu 2011 byl BHT v CBO. Třídenní kurz byl zaměřený na problematiku výskytu a sanace mimořádné události s biohazardní tématikou. Nejprve nám vojenští specialisté představili areál CBO. Ten představuje světovou špičku v oboru biologické ochrany. Zařízení pracuje v režimu BSL 4, což je nejvyšší stupeň ochrany. Následoval panel přednášek zaměřených na potencionální hrozby a výskyt vysoce virulentních nákaz vyžadujících aktivaci IZS a vyhlášení izolačních opatření. Samozřejmostí byla praktická část v podobě praktického cvičení v přetlakových oblecích . Péče o pacienta, komunikace členů týmu mezi sebou či s velínem CBO atd. Tři dny utekli jako voda.

Za vše se sluší poděkovat. Takže velké díky Armádě ČR a SKPZ.

Fotky :

bht1s   bht2s   bht3s

bht4s   bht5s   bht6s


Videa :

Cvičení EBOLA 2014
            ikona video a

 

Napište nám