Aktuálně 2020

Důležitá informace pro First respondery v Plzeňském kraji

S okamžitou platností dochází k deaktivaci sytému First responderů v celém Plzeňském kraji až do až do odvolání.

 Důvodem tohoto opatření je zajištění ochrany zdraví u dobrovolníků poskytujících první pomoc na vyžádání ZZS PK v souvislosti s epidemií KORONAVIRU-COVID-19 v České republice. Nejsme schopni zajistit bezpečnost těchto dobrovolníků na místě události z důvodu absence osobních ochranných pomůcek.
ZZS PK bude využívat first respondery, začleněné do poplachového systému JPO a dále příslušníky Městské Policie nebo Policie ČR. Ti jsou vybaveni adekvátními ochrannými pomůckami.

Text: Oddělení PR a mediální komunikace ZZS PK