Dne 25.11.2014 proběhlo v Plzni cvičení - Ebola.

Celý článek

Dne 10. října 2014 se uskutečnil II. ročník běžeckého závodu Rescuers Race ZZS Plzeňského kraje. Závodníci se zúčastníli běhu na 5 km. Startovalo celkem 12 závodníků, kteří byli v různých věkových kategoriích.

Celý článek

Celý článek

Celý článek

Celý článek

Celý článek

                             

Zdravotnická záchranná služba
Plzeňského kraje
Klatovská 2960/200i, 301 00 Plzeň
Ředitel: MUDr. Roman Sviták
Vedoucí lékař Vzdělávacího a
výcvikového střediska:
MUDr. Kristýna Junková

             

 

 

 

                                       ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PLZEŇSKÉHO KRAJE


                                       zve zdravotnické pracovníky na vzdělávací interaktivní kurs


                                       Workshop pro praktické lékaře


                                        v úterý 18. 11. 2014 16:00 – 19:00 hodin
                                        učebna ZZS Pk, Klatovská 2960/200i, Plzeň

 


Program

I: Blok: výchozí sdělení – zaměření na KPR (16,00 – 16,45)
a. Základní vyšetření pacienta s důraz A,B,C,D,E - MUDr. K. Junková
b. Kardiopulmonální resuscitace dle GL 2010 - MUDr. K. Junková
c. Defibrilace/AED - MUDr. R. Sviták


II. Pauza (16,45 – 17,00)


II: Blok : praktická část A (17,00 – 18,00)
a. A,B,C,D,E přístup + základní zajištění dýchacích cest včetně ventilace
obličejovou maskou - MUDr. K. Junková
b. KPR dospělého včetně defibrilace/ AED - MUDr. R. Sviták/ R. Mach


III: Blok: praktická část B (18,00 – 19,00)
c. Kanylace periferních žil včetně v. jugularis externa –MUDr. R. Sviták/ R. Mach
d. LMA – MUDr. K. Junková

 

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Účast lékařů na akci
je ohodnocena 3 kredity. Účast NELZP (všeobecné sestry, zdravotničtí záchranáři)
je ohodnocena 1 kreditem.

Celý článek

                                                                                                                           Plzeň 8. 11. 2014

         ZZS Plzeňského kraje, za výrazné podpory svého zřizovatele Plzeňského kraje buduje a rozvíjí od roku 2011 přeshraniční spolupráci se zdravotnickými záchrannými službami v Bavorsku. Velmi důležitým mezníkem tohoto partnerství byl podpis Rámcové smlouvy dne 4. dubna 2013 v Plzni v budově Krajského úřadu Plzeňského kraje tehdejšími ministry zdravotnictví České republiky a Spolkové republiky Německo. Jde o racionální dohodu, která tvoří návod pro denní praxi zdravotnických záchranných služeb v oblasti přednemocniční neodkladné péče. Hlavní prioritou této spolupráce je, aby u akutně stonajícího zasahovala vždy nejbližší výjezdová skupina buď z Plzeňského kraje nebo z Bavorska a zajistila jeho transport vždy do mateřské země. Dalším velmi dobrým příkladem této spolupráce byl 1. ročník mezinárodního sympozia zdravotnických záchranných služeb dne 14. 3. 2014 ve Furth im Wald. Důležitost této konference podtrhl její slavnostní úvod a vystoupení čelních politických představitelů obou regionů. Plzeňský kraj reprezentoval tehdejší náměstek hejtmana Plzeňského kraje pro oblast zdravotnictví MUDr. Václav Šimánek, Ph.D., z jeho slov byla zřejmá jednoznačná podpora této spolupráci a též slova o poskytnutí nejlepší péče jsou pro záchranáře obou regionů zavazující. V odborné části konference představili zástupci zdravotnických záchranných služeb systém péče o nemocné s akutním infarktem myokardu, cévní mozkovou příhodou a závažným úrazem v Plzeňském kraji a Bavorsku. Jaký bude další vývoj přeshraniční spolupráce? V měsíci květnu 2014 uspořádala ZZS Plzeňského kraje v Plzni pro záchranáře z oblasti Furth im Wald jednodenní odborný kurz s názvem management akutních stavů v přednemocniční neodkladné péči. Spolupráce mezi ZZS Plzeňského kraje a ZZS Bavorska má i další slibné perspektivy a tou je výstavba nového výjezdového stanoviště ve Furthu im Wald s plánovanou německo-českou výjezdovou skupinou, v nové budově je plánovaná též seminární místnost pro společné vzdělávací akce, péče o know- how je klíčem k dalšímu smysluplnému rozvoji naší spolupráce. Další příkladem spolupráce je pozvání na dvě společenské události v listopadu 2014. Dne 8. 11. proběhne ve Furthu slavnostní akt ke příležitosti 25 let otevření hranic. Dne 13. 11. se uskuteční v Mariánských Lázních tzv. Mariánskolázeňské dialogy 2014. Česko-německá spolupráce je jedním ze strategických cílů přednemocniční neodkladné péče v Plzeňském kraji. Cílem spolupráce je přiblížit a zajistit dostupnost včasné přednemocniční neodkladné péče všem obyvatelům v příhraničních částech Plzeňského regionu a příhraničních částí Bavorska a to konkrétně v těchto přeshraničních oblastech: Klatovsko – Zwiesel; Domažlicko – Cham; Tachovsko – Weiden. 

   

Celý článek

Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS Plzeňského kraje pořádá 3. - 4. 11. 2014 dvoudenní mezinárodní odbornou školící akci pro lékařské a nelékařské pracovníky zdravotnických záchranných služeb, která je zaměřená na management naléhavých stavů v PNP.

Celý článek

Ve dnech 16. a 17. října 2014 pořádala Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje (ZZS Pk) ve spolupráci s Českou resuscitační radou, Plzeňským krajem, Zdravým krajem a místní agendou 21 výuku základní neodkladné resuscitace pro základní školy a veřejnost v rámci Evropského dne záchrany života (European Restart a Heart Day).

Celý článek

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,

na návrh ředitele ZZS Plzeňského kraje byla dne 8. 10. 2014 na XXI. Dostálových dnech v Ostravě udělena cena AZZS ČR za rok 2014 pro zástupkyni ZZS Plzeňského kraje MUDr. Miroslavu Benešovou, vedoucí lékařku ZZS Plzeňského kraje z výjezdové oblasti Domažlice.

Celý článek

Ve dnech 16. a 17. října 2014 se uskutečnila v Plzni osvětová akce Evropský den záchrany života. Pořadatelem této edukační akce byly: ZZS Plzeňského kraje, Plzeňský kraj, Zdravý kraj a místní agenda 21, Česká resuscitační rada. Cílem této edukační akce je zvýšit povědomí laické veřejnosti o významu první pomoci při srdeční zástavě.

Celý článek

Dne 10. října 2014 se uskutečnil II. ročník běžeckého závodu Rescuers Race ZZS Plzeňského kraje. Závodníci se zúčastníli běhu na 5 km. Startovalo celkem 12 závodníků, kteří byli v různých věkových kategoriích.

Celý článek

Tento program je určen pro odbornou veřejnost v oblasti zdravotnictví - akutní péče přednemocniční, ale také nemocniční. Přihlaště se a poslechněte si velice poutavé přednášky na daná témata od špičkových přednášejících z České a Slovenské republiky. Místa ještě stále máme, ale rychle ubývají...

Celý článek

Hlavním cílem ZZS Plzeňského kraje je trvale usilovat o zvyšování kvality přednemocniční neodkladné péče, prosazovat nové a přesvědčivě podložené postupy do rutinní praxe.

Celý článek

Jednou z priorit ZZS Plzeňského kraje je komunikace a spolupráce se zdravotnickými záchrannými službami v sousedních krajích a Spolkové republice Bavorsko.

Celý článek

Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje
pořádá odbornou konferenci

III. Plzeňské dny urgentní medicíny

Celý článek

Přednemocniční neodkladná péče v Plzeňském kraji učinila v uplynulých pěti letech významný krok kupředu, stále více nemocných přežívá úvodní kritickou periodu. Jedním z bodů, který umožňuje tento fakt je zapojení lékařů do systému urgentní a akutní péče, prosazování nových a medicínou založenou na důkazech přesvědčivě podložených postupů do rutinní praxe.

Celý článek

Od ranních hodin až do podvečera probíhala dne 24. 6. V obchodním centru Olympia Plzeň velká akce s názvem „Zachraň život s Kryštůfkem". Organizátory byla Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, spolu s partnerskou společností Kapitol, a.s. Odbornou garanci poskytla Česká resuscitační rada, která měla na místě své zástupce. Vše akce byla pod záštitou hejtmana Plzeňského kraje pana Václava Šlajse.

Celý článek