Aktuálně 2020

Záchranáři děkují a znovu apelují na veřejnost

Záchranáři Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje opravdu upřímně děkují všem, kteří jim nabídli v nynějších těžkých dnech pomoc. Jedná se zejména o subjekty i soukromé osoby, jež nám nabídly po naší výzvě roušky a další ochranné pomůcky, kterých máme kritický nedostatek. Doufáme, že se situace dle příslibů v dalších dnech zlepší, ale pomáháte nám překlenout nejhorší období.

 Dále děkujeme těm, kteří nám pomohli alespoň částečně zpříjemnit vyčerpávající služby: Ať už květinou, energetickými nápoji, kávou nebo nabídkou jídla zdarma. Opravdu si této sounáležitosti vážíme.

 Znovu však musíme apelovat na veřejnost: Nezatajujte našim výjezdovým skupinám kontakt s COVID 19 pozitivními nebo rizikovými občany! Každý den řešíme minimálně jeden případ, kdy pacient potvrzuje negativní cestovatelskou anamnézu, ale „uprostřed cesty“ do zdravotnického zařízení se rozpovídá, že vlastně celá rodina byla v Thajsku, přestupovala v Dubaji a Římě a je v domácí karanténě!! Pro nás to znamená vyřadit kontaminovanou sanitu minimálně na dvě hodiny z provozu, řádně jí vysvítit a vydesinfikovat, v krajním případě poslat celou výjezdovou skupinu do karantény. Uvědomte si, že pokud bude těchto případů přibývat, můžete svojí nezodpovědností zcela ochromit chod zdravotnické záchranné služby!

 Na druhou stranu zaznamenáváme řadu případů, kdy se lidé dožadují odběrů na přítomnost coronaviru a cestovatelskou anamnézu, případně kontakt s pozitivním pacientem, si účelově vymýšlejí! Nacházíme se na přelomu zimy a jara, kdy je extrémně zvýšený výskyt viróz, rým a běžných bronchitid zcela standardní. Nejste-li v ohrožení života a zdraví, nepřetěžujte tísňové linky 155 a 112, obrňte se trpělivostí, vyčkejte na spojení na speciální lince 1212, odpovídejte pravdivě na dotazy epidemiologů a řiďte se jejich doporučením.

 Celá Evropa zažívá restrikce, které nezažila od nástupu fašismu a 2. světové války. Chovejme se zodpovědně a vydržme!

Text a ilustrační foto: Vítězslav Sladký 

Olympia 7