Aktuálně 2015

Slavnostní otevření výjezdového stanoviště na Modravě

Dne 5. 1. 2015 bylo na Modravě slavnostně otevřeno nové výjezdové stanoviště ZZS Plzeňského kraje. Slavnostního otevření se zúčastnila řada významných osobností z oblasti zdravotnictví i politiky.

Jako první promluvila Ing. Milena Stárková, členka Rady Plzeňského kraje pro oblast zdravotnictví. Milena Stárková vyjádřila podporu projektu, který přispěje ke zvýšení kvality života v tomto drsném regionu a také popřála zdravotníkům, kteří budou obsluhovat toto stanoviště, mnoho pracovních úspěchů.

Jako druhý promluvil starosta Modravy Ing. Antonín Schubert, vyjádřil uspokojení, že se tento projekt povedlo dotáhnout do zdárného konce a popřál všem zaměstnancům hodně zdraví, úspěchů a co nejméně vážných a zbytečných výjezdů.

Poslední slovo převzal ředitel ZZS Plzeňského kraje MUDr. Roman Sviták, který vyjádřil radost, že i v oblasti Modravy bude všem akutně stonajícím zajištěna dostupná a vysoce odborná péče, která nyní bude na stejné úrovni jako v ostatních částech Plzeňského kraje. Nezapomněl poděkovat obci Modrava a především starostovi Ing. Antonínu Schubertovi za investici, realizaci stavby a za jeho podporu. Poděkoval všem přítomným za účast a popřál úspěšný Nový rok 2015.

Na závěr všichni tři společně přestřihli slavnostní pásku a tímto oficiálně zahájili provoz stanoviště.

 

 

DSC01612

 

 

DSC01617

 

DSC01618

 

DSC01620

 

DSC01623

 

DSC016161