Aktuálně 2015

Večer ZZSPk

Dne 24. 6. 2015 se konal v Šafránkově pavilónu v Plzni již tradiční Večer Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje. Posluchači byli seznámeni s mnoha pohledy na přednemocniční neodkladnou péči. MUDr. R. Šín přiblížil historický vývoj poskytování neodkladné péče.

 

Pohled do medicíny katastrof, s přednáškou na téma činnost ZZS na místě s hromadným postižením osob, přednesla MUDr. J. Vidunová. O neočekávaném porodu v terénu promluvil, s rétorikou jeho vlastní, MUDr. M. Procházka. O protrahované hypoglykémii u nediabetika pohovořila MUDr. M. Pechová a problematiku obézních pacientů přiblížila MUDr. K. Junková. Přednášejícím naslouchalo více než 30 posluchačů.