Aktuálně 2015

Edukace má smysl: Evropský den záchrany života Plzeňany zaujal

V pátek 16. října 2015 na náměstí Republiky v Plzni proběhl Evropský den záchrany života. Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje se jej zúčastnila jako jedna ze dvou krajských záchranných služeb v celé republice.

Akce cílila na školní mládež i širokou veřejnost.  V resuscitaci bylo proškoleno celkem 5 tříd žáků, tj. 125 dětí a přibližně 80 zájemců z řad laické veřejnosti.  Moderovaná výuka dětí probíhala současně na 25 resuscitačních modelech, zahrnovala nekomentovanou i komentovanou ukázku základní neodkladné resuscitace v podání referentů vzdělávacího a výcvikového střediska ZZS Pk. Úspěch měla také komentovaná ukázka rozšířené neodkladné resuscitace na simulačním modelu SimMan. Prostřednictvím simulátoru byly se zájmem laické veřejnosti prezentovány i příznaky a diagnostika zástavy oběhu. A jako obvykle, většina návštěvníků obdivovala přistavený vůz rychlé zdravotnické pomoci.
Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje (ZZS Pk) pod vedením vzdělávacího a výcvikového střediska (VVS) pořádala zmíněnou akci ve spolupráci s Českou resuscitační radou (ČRR) a Plzeňským krajem v rámci Evropského dne záchrany života (European Restart a Heart Day) edukační akci s podtitulem „Vaše ruce mohou zachránit život vašich blízkých“. Hlavním cílem mezinárodního projektu, který se každoročně koná ve všech státech Evropské unie 16. října, je zvýšit informovanost laické veřejnosti o příznacích srdeční zástavy. Laická veřejnost byla edukována o významu jednotlivých kroků nezbytných pro záchranu lidského života:  Včasné rozpoznání příznaků onemocnění, přivolání záchranné služby prostřednictvím tísňové linky 155, zahájení nepřímé srdeční masáže. Zvýšení informovanosti laické veřejnosti bylo zaměřeno i na správné použití automatizovaného externího defibrilátoru (AED),  jehož význam je zdůrazňován i v nových doporučených postupech pro resuscitaci 2015 vydaných Evropskou resuscitační radou.
Srdeční zástava postihuje v Evropě přibližně 500 000 lidí ročně. ZZS Pk zasahovala v roce 2014 u 420 pacientů se srdeční zástavou. Při provádění kardiopulmonální resuscitace (KPR) laickými zachránci se šance na přežití srdeční zástavy zvyšuje asi 2 až 3krát. Jak vyplývá ze zprávy ERC, v celé Evropě je ale v současné době poskytována laická resuscitace pouze u jednoho z pěti případů srdeční zástavy.
Nejčastější příčinou srdeční zástavy je u dospělých postižených onemocnění srdce, u dětí pak tonutí a úrazy. Přibližně 70 % srdečních zástav vzniká v domácím prostředí, kde jsou rodinní příslušníci, včetně dětí, jedinými svědky události. Každý by si měl uvědomit, že dojezdový čas záchranné služby činí v městských aglomeracích 8 - 10 minut, v odlehlejších obcích pak 15 - 20 minut.  Přestože patříme k evropské špičce, může být za tuto dobu nenávratně poškozen mozek. Laická pomoc je tedy nezbytná. Už děti od 13 let mohou stlačovat hrudník postiženého dostatečnou silou a přivolání pomoci zvládají děti z první třídy základní školy (ZŠ). I proto byla tato celoevropská kampaň v Plzni zaměřena i na žáky ZŠ. Pro záchranu života stačí velmi jednoduché kroky: zavolání na linku 155 a zahájení srdeční masáže. Ta je prováděna stlačováním středu hrudníku do hloubky minimálně 5 centimetrů frekvencí 100 až 120krát za minutu. Provádění samotné srdeční masáže bez umělého dýchání z úst do úst je dostačující k přežití většiny postižených. Umělé dýchání z úst do úst je vyhrazeno pouze pro vyškolené zachránce a vyžaduje praktický nácvik. Umělé dýchání je však nezbytné pro záchranu dětí a tonoucích.

 

EDZZ 1

 

EDZZ 2

 

EDZZ 3

 

EDZZ 5

 

EDZZ 6

 

EDZZ 7

 

EDZZ 8

 

Text: Ivana Krsová a Vítězslav Sladký

Foto: Roman Berkovec

 

Více fotografií naleznete zde:

 

http://zzspk.rajce.idnes.cz/Evropsky_den_zachrany_zivota_Plzen_2015/#IMG_2435.jpg