Aktuálně 2015

Management naléhavých stavů v PNP školili krajští záchranáři i externisté

Jedna zpráva by v záplavě radosti z nákupu jednadvaceti nových sanitek neměla zaniknout: Dne 25.11.a 26.11. pořádalo Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS Pk ve spolupráci s firmou Teleflex akreditovaný seminář „Management naléhavých stavů v přednemocniční neodkladné péči“.


Semináře se zúčastnilo 24 frekventantů, lékařů i nelékařských zdravotnických pracovníků, a to z celé České republiky. První den semináře zazněly přednášky nejen lektorů Vzdělávacího a výcvikového střediska, ale i externích přednášejících z Fakultní nemocnice Plzeň a Armády ČR (Intraoseální vstup, Intranasální aplikace farmak, Neinvazivní plicní ventilace v PNP, ŽOK v PNP dle Guidelines 2013, Laryngeální masky v PNP, Vedení porodu v PNP, Pneumotorax a další). Cílem dvoudenní akce je zejména příprava frekventantů na nestandardní situace, se kterými se mohou v přednemocniční neodkladné péči setkat. K nácviku těchto dovedností jsou určeny workshopy pod vedením lektorů jako je například koniotomie, koniopunkce, porod koncem pánevním, punkce pneumotoraxu na sofistikovaném modelu SimMan 3G. K upevnění standardních dovedností používaných v přednemocniční neodkladné péči návštěvníci kurzu absolvovali workshopy intraoseální vstup, zavedení laryngeální masky, stavění život ohrožujícího krvácení, kanylace v. jugularis externa, neinvazivní plicní ventilace, vyšetření pacienta s traumatem. Vzhledem k velkému počtu zájemců o seminář plánuje Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS Pk ve spolupráci s firmou Teleflex další akci podobného charakteru na jaře v roce 2016.

2015 11 26 08.54.35