Aktuálně 2020

Za velkého zájmu odborné veřejnosti probíhají Plzeňské dny urgentní medicíny

Na čtyři sta odborníků, lékařů, zdravotnických záchranářů a dalších specialistů, se sjelo do plzeňského Parkhotelu, kde 27. a 28. února probíhá 9. ročník Plzeňských dnů urgentní medicíny. 

 Učastníci již dnes absolvovali bezmála dvacet odborných přednášek rozdělených do čtyřech bloků. Než se však ujala jako první slova doktorka Jana Šeblová se zamyšlením, zda patříme do urgentní Evropy, proběhlo slavnostní zahájení kongresu, když jeho návštěvníky přivítali mj. krajská radní Milena Stárková a ředitel Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje Pavel Hrdlička. Oba ve shodě popřáli všem záchranářům nejen příjemný čas strávený v Plzni, ale také hodně zdaru v profesním i soukromém životě při výkonu povolání v jednom z nejnáročnějších medicínských oborů.
 Dále úvodní blok patřil špičkovému českému kardiochirurgovi prof. Janu Pirkovi, legendární doc. Jarmile Drábkové, která patří k zakladatelům české moderní přednemocniční neodkladné péče  a doc. Janu Benešovi z KARIM FN Plzeň a LF UK Plzeň. Další zajímavý blok o toxinech a infekcích po obědě vystřídalo stěžejní záchranářské téma o kardiopulmonální resuscitaci, jež odstartoval Anatolij Truhlář, předseda České resuscitační rady a lékař královéhradecké zdravotnické záchranné služby. Poslední přednáškový blok nabídl netradičně "Co většinou rutinně v PNP nepoužíváme", ve kterém přednášející záchranáře upozorní na netradiční situace a jejich řešení. Po celý den fungují také praktické workshopy či předváděcí akce zaměřené na zdravotnickou a transportní techniku.

 První den kongresu PDUM 2020 završí společenský večer. Zítra na záchranáře čeká např. Etika v urgentní medicíně, Změny v managementu u CMP nebo zcela aktuální přednáška záchranáře a psychologa Lukáše Humpla s názvem Aktivní střelec ve FN Ostrava. Více se také dozvědí posluchači o letecké nehodě vrtulníku v Plzni a dalších tématech. 

Text a foto: Vítězslav Sladký 

PDUM 20 7  PDUM 20 4  PDUM 20 1  PDUM 20 6

PDUM 20 3