Aktuálně 2020

Zdravotničtí záchranáři opět děkuji všem za podporu

Krajští zdravotničtí záchranáři momentálně zažívají náročné období. Ale s nimi i personál v nemocnicích či lékárnách, stejně jako třeba prodavačky nebo pekaři.

 Proto si vážíme jakékoli podpory, které se nám v současnosti dostává. Ať už od velkých společnosí, drobných živnostníků nebo jednotlivců. Dostáváme od vás roušky, občerstvení, ovoce, energetické nápoje, ale i květiny. Je to od Vás velmi milé. Všech darů si mimořádně vážíme, přestože není v našich silách děkovat všem jednotlivě. Jsme vděční za každou podporu a hlavně za vlnu solidarity, která probíhá v celé naší zemi. Dnes jsme například obdrželi ochranné štíty, které ochrání naše záchranáře v první linii při kontaktu s vysoce rizikovými pacienty. 

 Děkujeme vám a zároveň se nalaďme na vlnu mírného optimismu. Po drakonických opatřeních se snad křivka nárůstu pacientů začíná oplošťovat. Doufejme, že brzy bude líp.

Text : Odd. PR a mediální komunikace ZZS PK 

dAR 3  dar 2  dAR 4