Aktuálně 2020

Firma Vochoc šije roušky ve prospěch nemocného záchranáře

Jediný den a jediný okamžik Pavlovi V., dlouholetému řidiči Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje, převrátily život naruby.

 Před více než rokem jej postihla zcela nečekaně uprostřed produktivního věku rozsáhlá cévní mozková příhoda. Přestože byl tranportován leteckou záchrannou službou na specializované pracoviště do Prahy, podařilo se jej sice zachránit a následně rehabilitovat, ovšem stále je odkázán na pomoc druhých.

 Společnot Vochoc Trade s.r.o., tradiční dodavatel zdravotnických a ochranných pracovních pomůcek, nyní přišla ve spolupráci se ZZS PK na nápad, jak Pavlovi a jeho rodině pomoci. Do výdejního místa ochranných pomůcek a e-shopových objednávek Vochoc Trade na Domažlické ul. 216/38 v Plzni na Nové Hospodě byla umístěna pokladnička, kde mohou lidé dobrovolným přípěvkem při odběru roušky přispět na zlepšení kvality života postiženého záchranáře.

 Opět se ukazuje, že národ pluje na obrovské vlně solidarity, která je snad jediným pozitivem nečekané pandemie koronaviru pod již ustáleným heslem "společně to zvládneme". Děkujeme vám, že s pomocí myslíte i na ty, kteří v běžném životě jako záchranáři pomáhají Vám.

Text a foto: Odd. PR a mediální komunikace ZZS PK 

vochoc