Aktuálně 2020

Plzeňská teplárenská pokračuje v dodávce ochranných pomůcek. Pomohla i krajským záchranářům

V minulém týdnu bylo ze strany Nadace J&T a EPH distribuováno téměř půl milionu ochranných roušek, a to především do regionů a měst, ve kterých poskytují společnosti ze skupiny EPH dodávku tepelné energie. Jedním z takových měst je i Plzeň.

 „Konkrétně pro Plzeň se nám podařilo zajistit 78.000 ks ochranných roušek, které byly rozděleny mezi město Plzeň (42.000 ks) a Fakultní nemocnici v Plzni (36.000 ks), pro nemocnici jsme zajistili i 14.800 ks respirátorů, 1.000 ks ochranných brýlí a 3.000 ks ochranných overalů“, uvedl generální ředitel Plzeňské teplárenské Ing. Václav Pašek, PhD., který byl pověřen koordinací dodávek pro Plzeň.

 V dodávce ochranných pomůcek do našeho města se podařilo pokračovat i tento týden.
Včera například převzala od skupiny EPH Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje tři kusy speciálních systémů osobní ochrany dýchacích cest v celkové hodnotě cca 100.000 Kč. Dar zprostředkoval ZZS PK její zřizovatel Plzeňský kraj, konkrétně náměstkyně hejtmana pro oblast ekonomiky, investic a majetku JUDr. Marcela Krejsová.

 „Naši zdravotničtí záchranáři bojují s koronavirovou infekcí takříkajíc v první linii. Mnohdy jedeme k pacientovi, o němž mnoho nevíme, a vždy musíme být připravení efektivně chránit jak naše výjezdové skupiny, tak všechny pacienty. Proto nám v současné chvíli každá pomoc ulehčuje každodenní život. Velmi si vážíme daru Energetického průmyslového holdingu, protože právě sofistikované pomůcky osobní ochrany nyní potřebujeme nejvíc,“ říká ředitel a lékař Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje Pavel Hrdlička.

 Krajští zdravotničtí záchranáři v současnosti řeší denně řádově desítky výjezdů k pacientům, u nichž již propukla nemoc Covid-19, anebo se podle příznaků může jednat o nakaženého člověka. Spotřeba pomůcek osobní ochrany i následné nároky na dekontaminaci jsou značné. Záchranáři proto děkují skupině EPH i svému zřizovateli za pomoc a spolupráci v této nelehké době.

Text: Společná tisková zpáva EPH a ZZS PK

Foto: Martin Brejcha 

Dar 1  Dar 2  Dar 3