Aktuálně 2020

Interventi rokují na zámku v Nečtinech

 Od neděle 31. května 2020 do úterý 2. června 2020 se koná v hotelu Zámek Nečtiny už 15. ročník pracovní konference SPIS (systému psychosociální intervenční služby) s odborným programem cíleným na interventy. Původně plánovaný dubnový termín setkání odsunula opatření spojená s celosvětovou pandemií koronaviru.

 Letošním pořadatelem konference je Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, garanty odborného programu pak PhDr. Lukáš Humpl a Mgr. Vendula Kolářová. Slavnostního zahájení konference, které proběhlo netradičně až druhý den, se zúčastnili zástupci vedení ZZS PK, MUDr. J. Vidunová, MBA, LL.M. a MUDr. I. Prcín. Mezi hostitele a návštěvníky konference zavítal do Nečtin dnes i ministr zdravotnictví ČR Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MUDr. Dita Protopopová, Ph.D. a také rektor Západočeské univerzity v Plzni doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček.

 Návštěvníci konference probírají celou řadu zajímavých témat, jako je spolupráce interventa s ostatním zdravotnickým personálem, první pomoc při únavě, etický rozměr intervence nebo jak hovořit o smrti s dítětem. Jako horká novinka se objevil blok přednášek spojený s psychickým vypětím zdravotníků a dalšího personálu během pandemie nemoci COVID-19.

 Všichni přítomní se shodli, že význam psychosociálních služeb roste, což potvrdila nejen loňská tragická událost ve Fakultní nemocnici v Ostravě (aktivní střelec), ale i stále vysoký počet obětí dopravních nehod či již zmíněná pandemie koronaviru, která ochromila nejen nás, ale doslova celý svět.

 Za rozvoj systému psychosociální intervenční služby zcela jistě vděčíme právě současným garantům PhDr. Lukášovi Humplovi a Mgr. Vendule Kolářové, jejichž přítomnost na zámku v Nečtinech je neodmyslitelná. Na konferenci nechybí ani krajská koordinátorka Mgr. Bc. Veronika Netrvalová, DiS.

 Poděkování však patří všem, kteří v systému pracují a pomáhají svým kolegům či zasaženým tragickými událostmi i všem, kteří se na přípravě podnětné konference podíleli.

Text: MUDr. Jana Vidunová, MBA, LL.M, Vítězslav Sladký

Foto: fotovaiz.com, ZZS PK 

Nečtiny 4  Nečtiny 2

Nečtiny 1  Nečtiny 3