Aktuálně 2020

Dny Vědy a techniky opět s účastí zdravotnických záchranářů

Už 15. ročník oblíbených Dnů vědy a techniky právě pořádá v Plzni Západočeská univerzita. Účastní se i krajští zdravotničtí záchranáři, které dnes navštívil mimo jiné také primátor města Martin Baxa. Přijít můžete i zítra od 9:00 do 17:00.

 I přes koronavirovou krizi život v Plzni neutichá. Momentálně se například konají již zmíněné Dny vědy a techniky, nebo Mezinárodní festival Divadlo. Hlavním cílem Dnů vědy a techniky je vzbudit zájem veřejnosti o technické, přírodovědné a zdravotnické obory hravou formou. Letošní akce nabízí 35 expozic, z toho 30 jich je na náměstí Republiky a zbytek před Západočeským muzeem. Tam lidé najdou například expozici Rakety na alternativní pohon nebo expozici, kterou si připravila rokycanská hvězdárna, věnovanou 50. výročí přistání prvního dálkově ovládaného vozítka Lunochod 1 na Měsíci. „Oblíbenou expozicí je například Smart train, tedy malý vláček, který lze ovládat mozkovými vlnami, kdy návštěvníci můžou silou své vůle uvést vláček do pohybu, mrknutím oka rozsvítit světla a dvěma mrknutími změnit směr jízdy vláčku. Dále také technický prostor Fakulty strojní, kde je trenažer studentské formule, děti si tam můžou prohlédnout funkční model tepelné elektrárny nebo nějakou robotickou stavebnici či si mohou vyzkoušet virtuální reality,“ popsala mluvčí ZČU Šárka Stará.
 Fakulta zdravotnických studií zde živým a hravým způsobem představila aktivity všech svých kateder. Katedra ošetřovatelství a porodní asistence nabídla zájemcům měření krevního tlaku, tělesného tuku, výpočtu BMI a vážení. Katedra záchranářství, diagnostických oborů a veřejného zdravotnictví se na této akci prezentuje už tradičně v součinnosti se Zdravotnickou záchrannou službou Plzeňského kraje, kde řada jejích studentů vykonává praxi. ZZS PK ve spolupráci se studenty představila svůj sanitní vůz a edukovala veřejnost v první pomoci a resuscitaci. Vyzkoušet si pohodlí moderní sanitky letos přišel i primátor města Plzně Martin Baxa. Nejenže se živě zajímal o záchranářskou techniku, ale také zdravotníkům poděkoval za jejich úsilí během epidemie koronaviru.

Text: Vítězslv Sladký

Foto: Barbora Koreisová 

tech 1  tech 4  tech 2  tech 3