Aktuálně 2020

Plzeňský kraj společně se záchranáři říká: ZPOMAL !

Plzeňský kraj připravil mediální kampaň nazvanou „ZPOMAL“, jejímž cílem je apelovat na dodržování pravidel na pozemních komunikacích, zejména těch vztahujících se k rychlosti jízdy v obcích.

 Mediální kampaň Plzeňského kraje „ZPOMAL“ připravená ve spolupráci s Krajským ředitelstvím policie Plzeňského kraje se zaměřuje na předcházení dopravních nehod. Věnuje se hlavně dopravní a bezpečnostní výchově a vzdělávání dětí v oblasti silničního provozu. „Ohroženou skupinou na silnicích jsou zejména děti, například v blízkosti škol, obchodů a v místech, kde je zvýšený pohyb lidí. Na tato místa jsme zaměřili billboardovou kampaň, která upozorňuje řidiče, aby zpomalili a uvědomili si, že rychlou jízdou ohrožují chodce a hlavně děti. Kampaň s názvem ZPOMAL doplní také rádiové spoty a vzdělávací akce pro školáky,“ říká náměstek hejtmana Ivo Grüner.
 Dne 11.9.2020 proběhla zmíněná dopravně vzdělávací akce "Zpomal " pro žáky ZŠ 2.-4. tříd v Rokycanech. Výjezdová skupina ZZS PK předvedla svůj sanitní vůz, děti edukovala k přivolání záchranky pomocí tísňové linky 155 a vysvětlila jim první pomoc v případě zástavy srdečního oběhu. Děti si také mohly vyzkoušet KPR na připravených modelech.

Text: Vítězslav Sladký

Foto: ZZS PK, Eva Kubešová 

zpomal 1  zpomal 3  zpomal 2  zpomal 4