Aktuálně 2020

V celém Plzeňském kraji se "zpomalovalo"

 Jak už jsme našich stránkách informovali, probíhala v našem kraji nová bezpečností kampaň s názvem „Zpomal,“ kterou zahájil v červenci Plzeňský kraj ve spolupráci s Krajským ředitelstvím policie Plzeňského kraje. Jejím cílem je apelovat na dodržování pravidel na pozemních komunikacích, zejména těch vztahujících se k rychlosti jízdy.

 Součástí kampaně se samozřejmě staly také statické i dynamické ukázky Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje, která zároveň edukovala veřejnost v 1. pomoci a neodkladné resuscitaci při náhlé zástavě oběhu.
 Součástí kampaně kromě billboardů a radiových spotů se staly také vzdělávací akce pro žáky 1. stupně ZŠ. Děti byly poutavou a zajímavou formou upozorňovány na to, že každý z nás je účastníkem silničního provozu v různých rolích, například jako chodec, cyklista nebo řidič.
 Putovní akce měla celkem sedm zastávek a úspěšně se uskutečnila v Rokycanech, Blovicích, Klatovech, Kralovicích, Plzni, Tachově a 29. září skončila v Domažlicích.
Za dětmi i motoristy vždy dorazili zástupci Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje, Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje, Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje a akce se účastnil i náměstek hejtmana KÚ PK Ivo Grüner.

Text: Vítězslav Sladký
Foto: Záchranáři ZZS PK  

zpomal 6  zpomal 8  Zpomal 9