Aktuálně 2021

Večer ZZS PK ve znamení jubilea MUDr. Luďka Hejkala

Téměř 70 posluchačů z řad lékařů, nelékařských zdravotnických pracovníků a studentů se sešlo dne 29. 9. 2021 na tradičním Večeru Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje.

 

Večer byl vedle zajímavých sdělení věnován významnému životnímu jubileu MUDr. Luďka Hejkala, současného vedoucího lékaře oblasti Plzeň - Venkov. Z odborného programu zaznělo pět přednášek. O problematice hromadného postižení osob a konkrétních událostech tohoto typu pohovořila primářka Jana Vidunová. Neopomněla zmínit ani nedávnou vlakovou nehodu na Domažlicku či únik sirovodíku v Plzni. Otravu antihypertenzivem (Triplixam) a hlavně nebezpečnost a fatální následky takové otravy prezentovala vedoucí lékařka Světlana Čuntalová v kazuistice s názvem „Příliš pozdě“. MUDr. Marcela Maternová připomněla, že podání každého léku má své jasné indikace a že rutinní použití terlipresinu při krvácení z gastrointestinálního traktu není vždy indikované. Na možný přínos ultrazvukového vyšetření v přednemocniční neodkladné péči poukázal ve velmi poutavém sdělení „Šok – když nevíš, použij ultrazvuk“ lékař působící mimo jiné i na letecké záchranné službě MUDr. Jiří Chvojka, Ph.D.  Blok přednášek uzavřel MUDr. Jan Tvrzník kazuistikou „Dušení s překvapením“, kde upozornil na nebezpečnost opiátových náplastí používaných dospělým v domácnosti, kde se pohybuje dítě.

Dle názoru přítomných se večer vydařil a někteří se k další diskuzi přesunuli do nedaleké restaurace.

 

Text: MUDr. Jana Vidunová, MBA, LL.M.

Foto: ZZS PK

 

den 1

 

den 2

 

DEN 3