Aktuálně 2021

Krajští zdravotničtí záchranáři cvičí, školí a edukují

Krom běžné výjezdové činnosti záchranáři ZZS PK školí a edukují veřejnost i kolegy z ostatních složek IZS v neodkladné resuscitaci a první pomoci. 

V poslední době se uskutěčnila celá řada takových akcí. V prvním říjnovém týdnu se například konalo cvičení složek IZS ve Zbiroze na Rokycansku. Proběhlo v areálu Hasičského záchranného sboru a zúčastnila se kromě českých pořádkových jednotek, zásahové služby i pořádková jednotka policie z Německa. Výjezdová skupina z Rokycan se na dálnici D5 připojila ke koloně policistů mířící na místo cvičení. To probíhalo na dvou stanovištích, kde na jednom byla simulována modelová situace davu demonstrantů, na druhém aktivního střelce v budově. Proti "demonstrantům" policie využila pořádkových jednotek na koních, cisternu s vodním dělem a několik desítek členů pořádkové jednotky. V průběhu zásahu bylo vytříděno několik namaskovaných zraněných. Policie provedla základní ošetření a když byla situace bezpečná, předala pacienty do péče ZZS PK.

17. října 2021 se zapojila ZZS PK do akce Den otevřených dveří města Kralovice. Cílem setkání bylo veřejnost seznámit s činností různých spolků, škol a organizací, které v daném městě působí. Tady i naší výjezdové základny. Naší snahou bylo veřejnost informovat, jak se zachovat v krizových situacích, umět aktivovat správně tísňovou linku 155 či jak jí vytočit  v situaci, kdy je na nových telefonech aktivován zámek. Dále naši záchranáři zájemcům vysvětlili přínos aplikace Záchranka. Poté si účastníci mohli prohlédnout vybavení vozidla RZP a vyzkoušet si laickou resuscitaci na modelech. 

S příznivým ohlasem se setkalo i školení jedenácti strážníků Městské policie Domažlice, které zaslal ZZS PK i školiteli J.Maťušenkovi Radovan Plšek z MP Domažlice.

 

Text: Žaneta Moltašová, Šárka Tautová, Vítězslav Sladký

Foto: ZZS PK

 

kralovice 3

 
Zbiroh 1
 
 
zbiroh 2
 
zbiroh 3

 

kralovice 1

 

kralovice 2