Aktuálně 2024

Paliativní péče v prostředí Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje

 O zdravotnické záchranné službě je známo, že je vždy připravena pomoci v situacích a při zdravotních indispozicích, které mohou ohrožovat život a zdraví člověka, například při úrazech, dopravních nehodách nebo při kolapsech, dušnosti, nesnesitelných bolestech anebo také porodech.

 Méně se však ví, že záchranná sužba často přijíždí i k nemocným, jejichž zdraví již zachránit nelze. Jedná se o pacienty, kteří trpí nevyléčitelnou chorobou. V souvislosti s takovým onemocněním však může docházet ke vzniku akutních obtíží, které vyžadují okamžitou odbornou pomoc.
 Pomoc v těchto situacích často nespočívá v co nejrychlejším převozu do nemocnice a zahájení intenzivní péče. Člověk, který trpí nevyléčitelnou nemocí, potřebuje především ztišit potíže, které mu jeho stonání přináší a následně také zajistit péči, která jemu i jeho blízkým pomůže zvládnout těžkou životní situaci co nejvíce podle jejich představ. Tato péče se nazývá paliativní, jejím cílem je zlepšovat kvalitu života a přinášet úlevu od tělesného i duševního strádání a jejíž součástí je i podpora pacientů v oblastech sociálních a duchovních potřeb.
 ZZS PK ve spolupráci s FN Plzeň připravila leták, ve kterém jsou možnosti paliativní péče představeny, a zároveň obsahuje kontakty na jednotlivé poskytovatele těchto služeb. Tento leták u sebe vozí naše výjezdové skupiny, a pokud přijedou k nemocnému, pro kterého je paliativní péče vhodná, zajistí potřebnou léčbu a předají konkrétní informace spolu s letákem.
 Všechny záchranné služby v ČR měly od podzimu 2023 možnost se zapojit do projektu Centra paliativní péče s názvem Paliativní péče v prostředí zdravotnické záchranné služby. Tento projekt poskytuje záchranným službám metodickou a praktickou podporu při zavádění paliativních přístupů do praxe.
 Každý kraj má v oblasti poskytování paliativní péče různé možnosti a v plzeňském kraji je
jednotlivých poskytovatelů specializované paliativní péče v porovnání s jinými kraji zatím poměrně málo. O to častěji se s těmito nemocnými mohou setkávat zdravotníci záchranné služby. Věříme však, že postupným zvyšováním povědomí o potřebě kvalitní paliativní péče u veřejnosti i mezi odborníky a politiky se situace bude dále zlepšovat.
 Nositelkami paliativní péče do prostředí záchranné služby Plzeňského kraje jsou MUDr. Adéla Hložková a Bc. Lucie Hubáčková.
 Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS PK navázalo díky aktivní podpoře managementu spolupráci s paliativním týmem FN Plzeň a pod vedením MUDr. Terezy Petrů byly zahájeny vzdělávací akce pro všechny lékaře i záchranáře. Během nich se učí rozpoznat paliativně relevantní pacienty, aplikovat jim účinnou léčbu bolesti a dalších symptomů a poté je nasměrovat k nejvhodnějšímu poskytovateli paliativní péče.

letak paliace